Deň mesta Košice

Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi


05.10.2017 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20  Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch parc. č. 3/68, 3/686, 3/687  KN-C v kat. území Terasa
Prílohy
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi (265,564 kB)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch parc. č. 3/68, 3/686, 3/687 KN-C v kat. území Terasa
Aktuality Začína veľká modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP
23.04.2018
Spoločnosť TEHO začína s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP v Košiciach“. Spolu budú vymenené rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch, rozdelených do 4 samostatných častí. ...
čítaj ďalej


Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá
20.04.2018
Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva....
čítaj ďalej


Košice opäť ožijú veľkolepými oslavami
20.04.2018
Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. ...
čítaj ďalej


V roku 2018 mesto Košice podporí 41 kultúrnych projektov, celkovou sumou 200 – tisíc Eur
20.04.2018
Mesto Košice podporuje v tomto roku kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po štvrtýkrát za sebou. Rozdeľuje 200 000 eur pre 41 úspešných žiadateľov o grant - kultúrne organizácie, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov. ...
čítaj ďalejMestské podniky