Deň mesta Košice

Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi


05.10.2017 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“  - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch  parc. č. 3/560, 3/557, 3/567, 3/553, 3/68, 3/709, 3/691, 3/708, 3/566, 3/703, 3/692, 3/705, 3/704, 3/565  KN-C  kat. územie Terasa
Prílohy
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi (265,193 kB)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch parc. č. 3/560, 3/557, 3/567, 3/553, 3/68, 3/709, 3/691, 3/708, 3/566, 3/703, 3/692, 3/705,
Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky