Deň mesta Košice

Zmena dokončenej stavby bytového domu Markušova 1,3, Košice


02.10.2017 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Markušova 1,3, Košice, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu:
zateplenie stien obvodového plášťa  kontaktným certifikovaným zatepľovacím systémom, dodatočné zateplenie strechy a nová hydroizolácia strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, komplexná sanácia loggií, zateplenie stropov spoločných priestorov (1.PP,1.NP), výmena klampiarskych, zámočníckych konštrukcií a pôvodných okenných konštrukcií v spoločných priestoroch BD, prístrešky pred prednými vstupmi a ďalšie drobné úpravy. ... viac v prílohe

Prílohy
Zmena dokončenej stavby bytového domu Markušova 1,3, Košice (245,969 kB)
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Markušova 1,3, Košice, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu:zateplenie stien obvodového plášťa kontaktným certifikovaným zatepľovacím systémom, dodatočné zateplenie strechy a nová h
Aktuality Začína veľká modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP
23.04.2018
Spoločnosť TEHO začína s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na Sídlisku KVP v Košiciach“. Spolu budú vymenené rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch, rozdelených do 4 samostatných častí. ...
čítaj ďalej


Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá
20.04.2018
Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva....
čítaj ďalej


Košice opäť ožijú veľkolepými oslavami
20.04.2018
Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. ...
čítaj ďalej


V roku 2018 mesto Košice podporí 41 kultúrnych projektov, celkovou sumou 200 – tisíc Eur
20.04.2018
Mesto Košice podporuje v tomto roku kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po štvrtýkrát za sebou. Rozdeľuje 200 000 eur pre 41 úspešných žiadateľov o grant - kultúrne organizácie, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov. ...
čítaj ďalejMestské podniky