Deň mesta Košice

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí


20.09.2017 Publikoval: Ing. Mária Juhásová

O K T Ó B E R

12. 10. 2017 štvrtok Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek
17.00 vernisáž výstavy
miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: MČ Košice – Staré Mesto, Městská část Praha 8, Múzeum Vojtecha Löfflera
plagát v prílohe

13. 10. 2017 piatok Vypovedaní / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
plagát v prílohe

15. 10. 2017 nedeľa Completorium Cassoviense
19.00
starobylá latinská liturgia
miesto: Kaplnka sv. Michala archanjela
organizátor: Združenie Gregoriana

22. 10. 2017 nedeľa Ekumenická ďakovná bohoslužba za úrodu
18.00
miesto: Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, Bratislavská 1
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice
plagát v prílohe

25. 10. 2017 streda Muzikálové a operetné melódie s efkom
18.00
vstupné dobrovoľné
miesto: Historická radnica, Hlavná 59
organizátor: Základná umelecká škola Bernolákova 26, Košice
plagát v prílohe


Bábkové divadlo Košice
program október 2017 v prílohe

Múzeum Vojtecha Löfflera
program október 2017 v prílohe

Východoslovenská galéria Košice
KREATÍVNY LABYRINT PRE RODINY
program september – december 2017 v prílohe


PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:

do 05. 11. 2017 nedeľa Júlia ZELENÁ & Lea FEKETE
miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera
plagát v prílohe

do 19. 11. 2017 nedeľa Alexander Eckerdt (1932 - 1992) - Hra s mesiacom
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
plagát v prílohe

do 26. 11. 2017 nedeľa Odmäk / Šesťdesiate roky zo zbierok Galérie Klatovy/Klenová
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
plagát v prílohe

do 26. 11. 2017 nedeľa Anna Hulačová - Geneze a jiné germplazmy
miesto:
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
plagát v prílohe

do 28. 02. 2018 streda FENOMÉN IGRÁČEK
miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88
organizátor: EFKO-kartón, s.r.o., Technické múzeum Brno a STM Košice
plagát v prílohe


ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ.


Prílohy
Bábkové divadlo (402,328 kB)
program október 2017
Múzeum Vojtecha Löfflera (1180,824 kB)
program október 2017
Východoslovenská galéria Košice - KREATÍVNY LABYRINT PRE RODINY (143,637 kB)
program september – december 2017 v prílohe

Mestské podniky