Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –


08.09.2017 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: LABAŠ s. r. o. Textilná 1, 040 12 Košice

Dátum podania žiadosti: 07.09.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín druhu : 4 ks Populus nigra o obvode kmeňov 374 cm, 356 cm, 445 cm, 484 cm, 8 ks Maclura pomifera o obvode kmeňov 108 cm, 148 cm, 120 cm, 240 cm, 74 cm, 119 cm, 150 cm, 203 cm a 1 ks Sambucus nigra o plošnej výmere 9 m² rastúcich na parcele č. 1946/3,1945 ul. Palackého 12, kat. územie Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že ide o dreviny neudržiavané bývalými majiteľmi s korunou mohutného neriadeného vzrastu, značne prerastené, poškodené, napadnuté imelom. Niektoré kmene majú výrazný náklon od zvislej roviny teda sú nestabilné. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí nebezpečenstvo ulomenia a pádu konárov prípadne vyvrátenie celého stromu a tým možnej škody na budovách. Nakoľko konáre prevísajú aj mimo hraníc parciel vo vlastníctve LABAŠ s. r. o. do verejného priestoru hrozí poškodenie áut na budovanom parkovisku pozdĺž plota ako aj zdravia ľudí. Niektoré dreviny rastú v blízkosti budov a plota a koreňovým systémom narušujú statiku a chodníky.


Sp. zn. konania: A/2017/18848

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
eliasova@kosice.sk


Aktuality Dominanty Košíc zažiaria purpurovou farbou na znak spolupatričnosti a podpory
16.11.2017
Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť malých bojovníkov, ale aj ľudí, ktorým do života zasiahla vážna diagnóza....
čítaj ďalej


Na Ipeľskej a Ružínskej dajú pre chodcov navigačné šípky, na Ipeľskej urobia aj „priechod“ cez cestu
16.11.2017
Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej“ nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. ...
čítaj ďalej


Košickým vianočným stromom bude jedľa biela z Košíc, do mesta ju privezú v nedeľu dopoludnia
14.11.2017
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy tradičné košické symboly najkrajších sviatkov roka pochádzali väčšinou z lesov v okolí Kojšova, tohoročný košický vianočný strom bude priamo z metropoly východu. ...
čítaj ďalej


Festival Art & Tech Days spojí umenie a technológie
10.11.2017
Ak ste z tých, čo myslia otvorene, radi sa pozeráte do budúcnosti a už máte na 22. - 26. november program, zrušte si ho. Art & Tech Days je festival, ktorý vám ukáže možnosti nových realít....
čítaj ďalejMestské podniky