Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –


08.09.2017 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: LABAŠ s. r. o. Textilná 1, 040 12 Košice

Dátum podania žiadosti: 07.09.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín druhu : 4 ks Populus nigra o obvode kmeňov 374 cm, 356 cm, 445 cm, 484 cm, 8 ks Maclura pomifera o obvode kmeňov 108 cm, 148 cm, 120 cm, 240 cm, 74 cm, 119 cm, 150 cm, 203 cm a 1 ks Sambucus nigra o plošnej výmere 9 m² rastúcich na parcele č. 1946/3,1945 ul. Palackého 12, kat. územie Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že ide o dreviny neudržiavané bývalými majiteľmi s korunou mohutného neriadeného vzrastu, značne prerastené, poškodené, napadnuté imelom. Niektoré kmene majú výrazný náklon od zvislej roviny teda sú nestabilné. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach hrozí nebezpečenstvo ulomenia a pádu konárov prípadne vyvrátenie celého stromu a tým možnej škody na budovách. Nakoľko konáre prevísajú aj mimo hraníc parciel vo vlastníctve LABAŠ s. r. o. do verejného priestoru hrozí poškodenie áut na budovanom parkovisku pozdĺž plota ako aj zdravia ľudí. Niektoré dreviny rastú v blízkosti budov a plota a koreňovým systémom narušujú statiku a chodníky.


Sp. zn. konania: A/2017/18848

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
eliasova@kosice.sk


Aktuality Eurovia sprejazdní cez víkend križovatku Ružínska – Trieda SNP – Laborecká, finišuje s asfaltovaním
15.02.2018
Na budúci týždeň uvidia Košičania na Triede SNP prvú električku, zatiaľ pôjde iba o skúšobné jazdy. Viceprimátora mesta Martina Petruška a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra o tom informoval počas dnešného (15. 2. 2018) kontrolného dňa na stavbe Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, ktorá v meste modernizuje električkové trate. ...
čítaj ďalej


Vyhlásenie mesta Košice k zrušeným linkám spoločnosti Wizz Air z Košíc
13.02.2018
Spoločnosť Wizz Air začala do Košíc lietať 17. septembra 2013 vďaka aktívnej spolupráci mesta Košice a Letiska Košice. Prvou otvorenou destináciou bol Londýn Luton, kde sa okamžite potvrdil obrovský dopyt po tejto linke a frekvencia letov bola v priebehu niekoľkých mesiacov navýšená z dvoch na sedem letov týždenne. Táto linka bola zo strany mesta Košice podporená prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus....
čítaj ďalej


V Košiciach slávnostne odhalili pamätník venovaný norskému dramatikovi Bjørnsonovi
08.02.2018
Pri príležitosti 100. výročia založenia prvej Československej republiky a zapojenia sa nórskeho dramatika Bjørnstjerna Bjørnsona do boja za práva Slovákov a iných malých národov, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku a mesto Košice zorganizovali konferenciu a výstavu venovanú Bjørnsonovmu odkazu, ktoré sa uskutočnili 6. februára 2018 v košickej Kunsthalle....
čítaj ďalej


Spolupráca mesta Košice, spoločnosti ETP Slovensko a mestskej časti Luník IX úspešne pokračuje
08.02.2018
Už tretí rok pokračuje pravidelná a častá komunikácia Mesta Košice so zástupcami ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Mestskej časti Luník IX v snahe o spoločnú realizáciu programu zameraného na obnovu sídliska Luníka IX a zlepšenie podmienok bývania a života jeho obyvateľov....
čítaj ďalejMestské podniky