Deň mesta Košice

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov


08.09.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana TešliarováM E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I EKošice, 08.09.2017

MK/A/2017/06095 -10Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti:„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s.
Navrhovateľ, spol. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov" vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Záverečné stanovisko č. 2598/2017-1.7./gn k posudzovanej činnosti vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 31.08.2017 a doručilo ho dotknutej obci podľa § 37 ods. 6 zákona, ktorá ho podľa § 37 ods. 7 zákona následne zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.Podľa § 37 ods. 7 zákona Vám Mesto Košice oznamuje, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice na referáte životného prostredia a energetiky, III. poschodie, číslo dverí C-313 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky
Aktuality Dominanty Košíc zažiaria purpurovou farbou na znak spolupatričnosti a podpory
16.11.2017
Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť malých bojovníkov, ale aj ľudí, ktorým do života zasiahla vážna diagnóza....
čítaj ďalej


Na Ipeľskej a Ružínskej dajú pre chodcov navigačné šípky, na Ipeľskej urobia aj „priechod“ cez cestu
16.11.2017
Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej“ nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. ...
čítaj ďalej


Košickým vianočným stromom bude jedľa biela z Košíc, do mesta ju privezú v nedeľu dopoludnia
14.11.2017
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy tradičné košické symboly najkrajších sviatkov roka pochádzali väčšinou z lesov v okolí Kojšova, tohoročný košický vianočný strom bude priamo z metropoly východu. ...
čítaj ďalej


Festival Art & Tech Days spojí umenie a technológie
10.11.2017
Ak ste z tých, čo myslia otvorene, radi sa pozeráte do budúcnosti a už máte na 22. - 26. november program, zrušte si ho. Art & Tech Days je festival, ktorý vám ukáže možnosti nových realít....
čítaj ďalejMestské podniky