Deň mesta Košice

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov


08.09.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana TešliarováM E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I EKošice, 08.09.2017

MK/A/2017/06095 -10Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti:„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s.
Navrhovateľ, spol. KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov" vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Záverečné stanovisko č. 2598/2017-1.7./gn k posudzovanej činnosti vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 31.08.2017 a doručilo ho dotknutej obci podľa § 37 ods. 6 zákona, ktorá ho podľa § 37 ods. 7 zákona následne zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.Podľa § 37 ods. 7 zákona Vám Mesto Košice oznamuje, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice na referáte životného prostredia a energetiky, III. poschodie, číslo dverí C-313 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky
Aktuality Eurovia sprejazdní cez víkend križovatku Ružínska – Trieda SNP – Laborecká, finišuje s asfaltovaním
15.02.2018
Na budúci týždeň uvidia Košičania na Triede SNP prvú električku, zatiaľ pôjde iba o skúšobné jazdy. Viceprimátora mesta Martina Petruška a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra o tom informoval počas dnešného (15. 2. 2018) kontrolného dňa na stavbe Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, ktorá v meste modernizuje električkové trate. ...
čítaj ďalej


Vyhlásenie mesta Košice k zrušeným linkám spoločnosti Wizz Air z Košíc
13.02.2018
Spoločnosť Wizz Air začala do Košíc lietať 17. septembra 2013 vďaka aktívnej spolupráci mesta Košice a Letiska Košice. Prvou otvorenou destináciou bol Londýn Luton, kde sa okamžite potvrdil obrovský dopyt po tejto linke a frekvencia letov bola v priebehu niekoľkých mesiacov navýšená z dvoch na sedem letov týždenne. Táto linka bola zo strany mesta Košice podporená prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus....
čítaj ďalej


V Košiciach slávnostne odhalili pamätník venovaný norskému dramatikovi Bjørnsonovi
08.02.2018
Pri príležitosti 100. výročia založenia prvej Československej republiky a zapojenia sa nórskeho dramatika Bjørnstjerna Bjørnsona do boja za práva Slovákov a iných malých národov, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku a mesto Košice zorganizovali konferenciu a výstavu venovanú Bjørnsonovmu odkazu, ktoré sa uskutočnili 6. februára 2018 v košickej Kunsthalle....
čítaj ďalej


Spolupráca mesta Košice, spoločnosti ETP Slovensko a mestskej časti Luník IX úspešne pokračuje
08.02.2018
Už tretí rok pokračuje pravidelná a častá komunikácia Mesta Košice so zástupcami ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Mestskej časti Luník IX v snahe o spoločnú realizáciu programu zameraného na obnovu sídliska Luníka IX a zlepšenie podmienok bývania a života jeho obyvateľov....
čítaj ďalejMestské podniky