Deň mesta Košice

Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 1 2 Košice


06.09.2017 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 1 2 Košice
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZUŠ - výtvarná výchova

Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
- Súhlas so spracovaním osobných údajov


Iné doplňujúce údaje: zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
Nástup do zamestnania: 19. 09. 2017
Úväzok: čiastočný (13 vyučovacích hodín)

Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať e-mailom do 13. 09. 2017.
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
Kontakty:
e-mail: zusvo@netkosice.sk, telefón: 055/674 35 44, 0903 728 190


Košice 6. 09. 2017

Mgr. Jana Petreková
riaditeľka školy


Aktuality Dominanty Košíc zažiaria purpurovou farbou na znak spolupatričnosti a podpory
16.11.2017
Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť malých bojovníkov, ale aj ľudí, ktorým do života zasiahla vážna diagnóza....
čítaj ďalej


Na Ipeľskej a Ružínskej dajú pre chodcov navigačné šípky, na Ipeľskej urobia aj „priechod“ cez cestu
16.11.2017
Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej“ nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. ...
čítaj ďalej


Košickým vianočným stromom bude jedľa biela z Košíc, do mesta ju privezú v nedeľu dopoludnia
14.11.2017
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy tradičné košické symboly najkrajších sviatkov roka pochádzali väčšinou z lesov v okolí Kojšova, tohoročný košický vianočný strom bude priamo z metropoly východu. ...
čítaj ďalej


Festival Art & Tech Days spojí umenie a technológie
10.11.2017
Ak ste z tých, čo myslia otvorene, radi sa pozeráte do budúcnosti a už máte na 22. - 26. november program, zrušte si ho. Art & Tech Days je festival, ktorý vám ukáže možnosti nových realít....
čítaj ďalejMestské podniky