Deň mesta Košice

Novinka vo svetelnej signalizácii na dvoch križovatkách


24.08.2017 Publikoval: Mgr. Jozefína Jarošová

Na dvoch križovatkách, zmodernizovaných v rámci prebiehajúcej stavby MET - na križovatke VSS a na križovatke ulíc Letná – Zimná – Boženy Němcovej, pribudla novinka vo svetelnej signalizácii. Ide o doplnkové signály so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky, ktoré svietia súčasne s plným červeným svetlom. 

Na križovatke Letná – Zimná – B. Němcovej v smere od Ulice B. Němcovej na Letnú ulicu sa nachádza doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky smer rovno. V smere Zimná – Letná sa nachádza doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky smer rovno a doprava. Ide o prvú križovatku v Košiciach s takýmito smermi doplnkových signálov so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky. V meste sú doteraz bežne použité doplnkové signály so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky smer doprava. Vodič môže pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú. 

Novinka v cestnej svetelnej signalizácii je realizovaná v súlade Vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Umožňuje použiť rôzne smery doplnkového signálu so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky, ktorý svieti súčasne s plným červeným svetlom „Stoj!".

Vyhláška č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi, § 9, odsek 3, písmeno g: Pri riadení cestnej premávky na križovatke doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky (č. S 10), ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom „Stoj!", svietiaci súčasne s týmto signálom alebo súčasne so signálom s plným žltým svetlom „Pozor!", alebo súčasne so svietiacim signálom s plným červeným svetlom „Stoj!" a signálom s plným žltým svetlom „Pozor!", znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.Mestské podniky