Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : na parc. č. 7264, ul. Gerlachovská 10 v, MČ Košice


14.08.2017 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

Dátum podania žiadosti: 09.08.2017


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ sp.  o obvode kmeňa 202 cm, rastúcej na parcele č. 7264, ul. Gerlachovská č. 10, kat. územie Severné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina rastie v blízkosti objektu, čím narušuje statiku stavby, ktorá sa v blízkej budúcnosti bude využívať ako zdravotné stredisko.

Sp. zn. konania: MK/A/2017/17612


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní  o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk


Aktuality Dominanty Košíc zažiaria purpurovou farbou na znak spolupatričnosti a podpory
16.11.2017
Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť malých bojovníkov, ale aj ľudí, ktorým do života zasiahla vážna diagnóza....
čítaj ďalej


Na Ipeľskej a Ružínskej dajú pre chodcov navigačné šípky, na Ipeľskej urobia aj „priechod“ cez cestu
16.11.2017
Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej“ nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. ...
čítaj ďalej


Košickým vianočným stromom bude jedľa biela z Košíc, do mesta ju privezú v nedeľu dopoludnia
14.11.2017
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy tradičné košické symboly najkrajších sviatkov roka pochádzali väčšinou z lesov v okolí Kojšova, tohoročný košický vianočný strom bude priamo z metropoly východu. ...
čítaj ďalej


Festival Art & Tech Days spojí umenie a technológie
10.11.2017
Ak ste z tých, čo myslia otvorene, radi sa pozeráte do budúcnosti a už máte na 22. - 26. november program, zrušte si ho. Art & Tech Days je festival, ktorý vám ukáže možnosti nových realít....
čítaj ďalejMestské podniky