Deň mesta Košice

Viceprimátor M. Petruško na kontrolnom dni hľadal možnosti, ako pomôcť vodičom na Triede SNP


10.08.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Dnešný (10. 8. 2017)kontrolný deň na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) začal viceprimátor mesta Martin Petruško na križovatke VSS. Odtiaľ sa spolu so zástupcami zhotoviteľa diela (Eurovia SK) vybral na Triedu SNP, kde modernizácia tratí pokračuje. Viceprimátor sa informoval, ako a či vôbec by bolo možné zlepšiť prejazdnosť niektorých úsekov pre motorové vozidlá.

Ako problematická sa javí najmä križovatka Laborecká – Trieda SNP – Ružínska. Na semafore pre autá premávajúce po Triede SNP od OC Galéria a odbočujúce vľavo do Ružínskej je totiž krátky interval zelenej, a preto dochádza v určitých časových úsekoch dňa k „zahlcovaniu" križovatky. Na kontrolnom dni bol prítomný aj riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Košiciach, pplk. JUDr. Rastislav Plavčan. S M. Petruškom sa dohodli, že problémový interval „zelenej" na semafore bude predĺžený, aby tak vyšli motoristom v ústrety, a odľahčili dopravu.

Riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela Štefan Bálint uviedol, že už ukončili prípravné práce v úseku električkovej trate od amfiteátra po „novú nemocnicu", a začínajú s jeho rekonštrukciou.

„Momentálne na Triede SNP demontujeme koľajový zvršok, robíme prekládku vodovodu, gumenné tesnenia. Po dokončení stavebných prác na križovatke VSS a jej otvorení pre dopravu sme všetky voľné kapacity, ľudí aj techniku, presunuli na Terasu. Kapacity budeme naďalej posilňovať, s dopravnou políciou prehodnocujeme všetky dopravné značenia," zdôraznil Š. Bálint.

Viceprimátor sa v súvislosti s prácami na Triede SNP zaujímal aj o chodník pri amfiteátri, ktorý kvôli kábelovodu museli stavbári rozkopať až po Popradskú ulicu.

„Najprv sme chceli ukladať káble do zelene, avšak bolo nutné zvoliť iné riešenie, lebo sme sa tam dosali do kolízie s jestvujúcimi pôvodnými inžinierskymi sieťami," vysvetlil Bálint.

Na Komenského ulici práce na modernizácii električkovej trate takisto výrazne pokročili. Podľa Š. Bálinta, na budúci týždeň by chceli mať pokrytú živicou a sprejazdnenú križovatku so Strojárenskou , a do konca augusta, ak všetko pôjde podľa predpokladov, by mal byť živicový povrch už na celej Komenského ulici.

„Zatiaľ to vyzerá s prácami na všetkých modernizovaných úsekoch veľmi dobre," skonštatoval po kontrolnom dni viceprimátor. „Teraz ma najviac zaujíma predovšetkým Terasa, ktorá je po križovatke VSS, ďalším kľúčovým úsekom stavby MET. Ide o naozaj veľkú časť stavby, a s jej modernizáciou sa spája veľký hluk i prašnosť. Preto sa chceme všetkým Košičanom, ale predovšetkým obyvateľom tejto košickej mestskej časti ospravedlniť za dočasný diskomfort, poprosiť ich o trpezlivosť a pochopenie. Vodičov motorových vozidiel zároveň žiadame o zvýšenú pozornosť pri jazde po Triede SNP, a ohľaduplnosť voči chodcom či iným účastníkom cestnej premávky v dotknutej lokalite."
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 10. 8. 2017
(209,914 kB) Kontrolný deň - 10. 8. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 10. 8. 2017
(305,138 kB) Kontrolný deň - 10. 8. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 10. 8. 2017
(240,68 kB) Kontrolný deň - 10. 8. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 10. 8. 2017
(297,888 kB) Kontrolný deň - 10. 8. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 10. 8. 2017
(333,002 kB) Kontrolný deň - 10. 8. 2017

Mestské podniky