Deň mesta Košice

Košická tepláreň môže vďaka modernizácii električkových tratí (MET) robiť aj na horúcovodoch


31.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Po ukončení stavby MET nebude treba pri prípadných opravách potrubí trate opäť rozkopávať 

Z dôvodu minimalizovania negatívnych dopadov na každodenný život obyvateľov mesta, konzultuje košická tepláreň (TEKO, a. s.) v rámci modernizácie električkových tratí (MET) s mestom Košice všetky svoje aktivity na území Košíc. Pri stavebných prácach totiž dochádza v určitých úsekoch k súbehu, alebo križovaniu s jestvujúcimi horúcovodmi TEKO, a. s. Práve preto má súčinnosť TEKO, a. s. s mestom Košice mimoriadny význam.

Predovšetkým z dôvodu eliminovania nežiaducich opakovaných stavebných zásahov do komunikácií v rovnakej lokalite. Súbeh prác na projekte MET a zásahov TEKO, a. s. je konzultovaný už pri plánovaní aktivít teplárne, aby boli práce skoordinované. Tak je tomu napríklad aj v blízkosti Komenského ulice, ktorú križuje horúcovod v blízkosti križovatky ulíc Watsonova - Hlinkova. Na stavebnej časti horúcovodu sú robené také úpravy, aby neskôr nedochádzalo vplyvom prevádzky električiek k jeho poškodzovaniu. Mohlo by to mať negatívny vplyv na plynulú dodávku tepla v tejto lokalite.

V blízkosti obratiska B. Nemcovej eviduje Tepláreň Košice, a. s. poruchu na tamojšom horúcovode, ktorú začnú už v najbližších dňoch riešiť. 

"V spolupráci s odbornými útvarmi Mesta Košice budú práce na oprave v obratisku B. Nemcovej realizované v mesiaci august tak, aby bola oprava horúcovodu ukončená ešte pred ukončením prác na modernizácii električkovej trate v obratisku," zdôraznil Ing. Ladislav Koch, generálny riaditeľ

TEKO, a. s. Košice. „V roku 2018 plánujeme v súbehu s prácami MET vymeniť aj časť horúcovodného potrubia v koľajisku a komunikácii pred Steel Arénou a prispôsobiť ho tak, aby bola možná oprava potrubia v budúcnosti bez akéhokoľvek zásahu do električkovej trate."

Pracovníci TEKO, a. s. v súčasnosti opravujú horúcovod v kruhovom objazde na Moldavskej ulici.

Na strane Alejovej ulice osadzujú chráničku na nové predizolované potrubie, ktoré tu bolo vymenené v roku 2014. Chráničky budú v mieste kde v roku 2018 vybudujú novú električkovú trať. Slúžia na to, aby prípadná výmena potrubia pod električkovou traťou bola možná bez zásahu do jej telesa. Tieto práce ale nemajú zásadný vplyv na obmedzenie dopravy v kruhovom objazde.

Stavebné práce na oprave horúcovodu začalo TEKO, a. s. aj zo strany Triedy SNP, kde vymení potrubie v pôvodnej trase. Oprava začala v zeleni kruhového objazdu pri koľajniciach električiek. Trasa opravy bude križovať komunikáciu kruhového objazdu dvakrát. V priamom smere od Moldavskej cesty smerom k Optime, druhýkrát v odbočke kruhového objazdu v smere na Terasu. Počas opravy v termíne 1.8. - 16.8. bude uzatvorený priamy smer v kruhovom objazde od Moldavskej ulice smer na OC Optima a Moldavu a v termíne 17.8.- 2.9. bude uzatvorený výjazd kruhového objazdu od Steel Arény (Moldavská ulica) na Tr. SNP (sídlisko Terasa). Ukončenie prác v komunikáciach je plánované do začiatku nového školského roka.

Všetky práce v kruhovom objazde, ktoré však nebudú mať vplyv na dodávku tepla pre Košičanov, plánuje TEKO, a. s. Košice ukončiť (vrátane povrchových úprav) do konca októbra 2017.

Aktuálne opravy nie sú ojedinelým príkladom spolupráce mesta a Teplárne Košice. V minulosti bol v súbehu s prácami na modernizácii električkových uzlov vymenený napríklad horúcovod pod električkovou traťou na ulici Protifašistických bojovníkov, vrátane výmeny chráničiek. V obratisku pri Amfiteátri bola urobená diagnostika potrubia horúcovodu pod koľajnicami, s výmenou izolácie a kompletnou opravou stavebnej časti kanála. V križovatke ulíc Štúrova a Kuzmányho bol vymenený horúcovod v blízkosti električkovej trate pri výluke električiek, čo uľahčilo práce pri výmene potrubia.
Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky