Deň mesta Košice

Križovatka VSS bude stavebne ukončená 31. 7. 2017, podľa projektovej dokumentácie


28.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Spustenie dopravy závisí už len od vydania právoplatných povolení na užívanie stavby

Podľa dnešných (28. 7. 2017) informácií z Eurovie SK, zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovaním prác bežia legislatívne procesy- konania, vydávanie rozhodnutí, ich doručovanie zúčastneným stranám, čo je nevyhnutné na to, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez križovatku je prvý augustový víkend.

Stavbári už majú na križovatke a v jej okolí spravené takmer všetky vodorovné dopravné značenia, navyše, nad rámec projektovej dokumentácie budujú v okolí križovatky pre Košičanov nové chodníky so živicovým povrchom. Trakčné vedenia, nové moderné osvetlenie, ale aj samotná električková trať boli odskúšané, všetko funguje tak ako má.

Riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint uviedol, že po stavebnom ukončení modernizácie križovatky VSS ich ešte čakajú rôzne terénne úpravy, revitalizácia zelene a podobne.

„Ako sme už viackrát deklarovali, všetky stavebné práce v rámci modernizácie električkových tratí musíme mať ukončené na budúci rok. Preto, ak ten - ktorý úsek urobíme podľa časového harmonogramu, neznamená to, že musíme z úseku odísť preč. Záleží nám totiž na tom, aby stavba bola urobená kvalitne nielen po stavebnej, ale aj estetickej stránke."

Križovatka VSS, jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v meste, bola pred rekonštrukciou a modernizáciou enormne zaťažená. Podľa odborníkov, cez križovatku prešlo za 24 hodín vyše 58 tisíc motorových vozidiel, z toho 17 % ťažkých, nákladných. Križovatku tvorí celkovo 8 električkových výhybiek a 8 krížení koľajníc, ktorých stav bol pred modernizáciou vyhodnotený ako veľmi vážne narušený. Predovšetkým kamiónová doprava sa „podpísala" pod silné zdeformovanie a poškodenie výhybiek. Celková rekonštrukcia a modernizácia zvýši nielen komfort, ale najmä bezpečnosť prejazdu križovatkou.
Obrázky

Križovatka VSS

Stavbári tam už finišujú
(62,876 kB) Stavbári tam už finišujú

Križovatka VSS

Stavbári tam už finišujú
(83,372 kB) Stavbári tam už finišujú

Križovatka VSS

Stavbári tam už finišujú
(70,694 kB) Stavbári tam už finišujú

Mestské podniky