Nedeľa, 24. Jún 2018

Eurovia finišuje s prácami na križovatke VSS, pripravuje ju na spustenia automobilovej dopravy


13.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Viceprimátor mesta Martin Petruško si na dnešnom (13. 7. 2017) kontrolnom dni na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) preveril predovšetkým situáciu na križovatke VSS. Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) tam už s prácami finišuje. Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu Eurovie, termín spustenia automobilovej dopravy (31. 7. 2017) cez križovatku dodržia.

„Dopravu spustíme na križovatke v uvedenom termíne bez akýchkoľvek obmedzení," ubezpečil viceprimátora Š. Bálint. „Trakčné vedenie máme pod napätím, včera prešlo úspešne skúškami. Tento týždeň nás čakajú aj skúšky na prejazdnosť električiek po zmodernizovanej trati. V sobotu by sme chceli prečistiť koľajnice, tak, aby sme v pondelok mohli robiť bezpečnostnú skúšku, nasledovať bude nastavovanie a regulácia električkových výhybiek."

Zhotoviteľ diela už poslal na schválenie príslušným inštitúciám ohľadom zmodernizovanej križovatky VSS všetky žiadosti, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby. Električky začnú po zmodernizovanej križovatke VSS premávať takisto až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Viceprimátora zaujímalo, v akom stave sú nové odbočovacie pripájacie jazdné pruhy v smere od sídliska Nad jazerom na Južnú triedu a opačne, podľa stavbárov, sú už kompletne urobené a pripravené na spustenie dopravy. Dnes skúšal zhotoviteľ stavby aj funkčnosť nového verejného osvetlenia s úspornými LED svietidlami, na jednom z električkových nástupných ostrovčekov pracovníci dopravného podniku testovali a „dolaďovali" nový automat na cestovné lístky,

Š. Bálint na kontrolnom dni opäť zdôraznil, že ak ukončia niektorý z úsekov stavby MET podľa časového harmonogramu, neznamená to ukončenie všetkých prác, a že stavbári musia odtiaľ odísť preč.

„Termín na ukončenie všetkých stavebných akcií v rámci modernizácie električkových tratí máme stanovený na budúci rok. Chceme dodržať, že stavba bude v poriadku nielen zo stavebného, ale aj estetického hľadiska. Preto tam dávame nové obrubníky, revitalizujeme zeleň a podobne. Treba si uvedomiť aj to, že ak nás investor napríklad požiada aby sme niečo na stavbe prerobili, musíme prísť a urobiť to."

Zástupcovia zhotoviteľa stavby MET následne po križovatke VSS skontrolovali spolu s M. Petruškom aj Komenského ulicu, kde práce takisto výrazne pokročili.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 13. 7. 2017
(150,108 kB) Kontrolný deň - 13. 7. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 13. 7. 2017
(113,078 kB) Kontrolný deň - 13. 7. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 13. 7. 2017
(149,254 kB) Kontrolný deň - 13. 7. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 13. 7. 2017
(119,638 kB) Kontrolný deň - 13. 7. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 13. 7. 2017
(120,096 kB) Kontrolný deň - 13. 7. 2017