Nedeľa, 24. Jún 2018

Trakčné vedenie na križovatke VSS bude od stredy pod vysokým napätím


11.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET) kompletne ukončil výmenu a inštaláciu trakčného vedenia na križovatke VSS. Zároveň informoval investora stavby (mesto Košice), že celá nová trakčná sieť na jednom z najdôležitejších košických dopravných uzlov, bude od stredy (12. 7. 2017) už natrvalo pod vysokým napätím. 

Dôvodom je blížiaca sa kolaudácia tejto ucelenej časti stavby MET, pričom hlavnou podmienkou na vydanie kolaudačného rozhodnutia je vykonanie všetkých príslušných a zákonmi nariadených úradných skúšok. Na UČS 15 (križovatka VSS) nemali stavbári ohľadom trakčnej siete vôbec ľahkú úlohu, za nové museli vymeniť desiatky stožiarov a stovky metrov káblov trakčného vedenia. 

Termín dokončenia tohto úseku dodržíme, 31. júla tu budú jazdiť autobusy a individuálna automobilová doprava. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia začnú tadiaľto premávať už aj električky," uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovia Sk.

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí (UČS), ktoré sa z praktických dôvodov realizujú ako samostatné stavby: UČS 08 Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo); UČS 09 Kruhová križovatka Moldavská; UČS 10 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo); UČS 11 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo); UČS 12 Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo); UČS 13 Obratisko Botanická záhrada; UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo); UČS 15 Križovatka VSS.
Obrázky

MET - križovatka VSS

Trakčná sieť bude od stredy pod napätím
(339,44 kB) Trakčná sieť bude od stredy pod napätím