Deň mesta Košice

Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:


07.07.2017 Publikoval: Silvia Remeteiová

Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice v skladbe stavebného objektu:UČS 15  Križovatka VSSSO 15-07-01   Križovatka VSS, Úpravy miestnych komunikáciíSO 15-07-31   Križovatka VSS, Úprava chodníkov a spevnených plôch

- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v z.n.p.)
Prílohy
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice v skladbe stavebného objektu:UČS 15 (314,086 kB)
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice v skladbe stavebného objektu:UČS 15 Križovatka VSSSO 15-07-01 Križovatka VSS, Úpravy miestnych komunikáciíSO 15-07-31 Križovatka VSS, Úprava chodníkov a spevnených plôch - zverejnen
Aktuality Vo štvrtok (21. 9. 2017) bude Štúrova ulica sprejazdnená v plnom profile
20.09.2017
Po uložení posledných živicových vrstiev bude vo štvrtok (21. 9. 2017) na Štúrovej ulici spustená premávka motorových vozidiel v plnom profile, bez obmedzení. ...
čítaj ďalej


Počas Európskeho týždňa mobility môžu vodiči cestovať MHD zadarmo
14.09.2017
Košický dopravný podnik sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility (16.-.22.9.2017). Bude tak aj tento rok. Osvetová kampaň je zameraná na podporu alternatívnych druhov dopravy (bicykle, kolobežky a pod.) a využívanie mestskej hromadnej dopravy. Tento rok je ústrednou témou: Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita....
čítaj ďalej


Križovatku Toryská – Tr. SNP modernizovanú v rámci stavby MET, sprejazdnia zajtra v plnom profile
14.09.2017
Viceprimátora mesta Košice Martina Petruška na dnešnom (14. 9. 2017) kontrolnom dni stavby modernizácie električkových tratí (MET) zaujímalo predovšetkým to, kedy bude spustená pre dopravu križovatka Toryská – Trieda SNP....
čítaj ďalej


Viceprimátor Martin Petruško: „Navrhujem viac času pre poslancov na diskusiu o zámene pozemkov“
13.09.2017
Viceprimátor mesta Košice Martin Petruško stiahne z rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční 18.9.2017, materiál o zámene pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve spoločnosti TEMPUS IMMO, a.s. a pozemkov v k. ú. Terasa, Grunt a Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa....
čítaj ďalejMestské podniky