Deň mesta Košice

Obyvatelia ulice B. Němcovej 2-4 tvrdia, že majú zablokovaný prístup ku garážam. Nie je to pravda


06.07.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Na stavbe 2. etapy modernizácie košických električkových tratí (MET) sa dnes uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní. Investor (mesto Košice) ako aj zhotoviteľ diela (Eurovia SK) už od samého začiatku modernizácie promptne a v prospech Košičanov reagujú na všetky podnety od obyvateľov mesta, ktoré súvisia so stavbou. Od stožiarov trakčného vedenia, cez prístupové cesty k parkoviskám, uloženiam inžinierskych sietí a ďalších. Pred pár dňami obyvatelia bytovky na ulici B. Němcovej 2 – 4 vyslovili nespokojnosť s budovanou autobusovou zastávkou. Tvrdia, že zablokovala prístupovú cestu k ich garážam, respektíve iným objektom. Nie je to pravda.

Podľa vyjadrenia odborníkov, pôvodný autobusový nástupný ostrovček, popri ktorom vchádzali motoristi k svojim garážam, nespĺňal predpísané technické normy, preto tam nemohol ostať. Naopak, nový nástupný ostrovček spĺňa všetky zákonné náležitosti. Realizuje sa podľa projektovej dokumentácie, projektant musel ostrovček naprojektovať tak, aby spĺňal všetky zákonom stanovené technické normy. Ak by tomu tak nebolo, hrozilo by napríklad, že niekto z cestujúcich utrpí úraz. V takom prípade by bol za to zodpovedný v prvom rade zhotoviteľ stavby, práve preto, že pri výstavbe ostrovčeka neboli dodržané príslušné normy.

Vlastníci garáží k nim majú zabezpečený prístup práve v súlade s platnými normami, o čom sa osobne presvedčili pracovníci príslušných odborných útvarov Magistrátu mesta Košice. Stačí prejsť motorovým vozidlom len asi o 10 - 15 metrov ďalej za budovanú autobusovú zastávku v smere jazdy (od križovatky Watsonova – B. Němcovej) . Potom zabočiť vpravo na komunikáciu, ktorá je v majetku mesta Košice, a majitelia garáží sa so svojimi vozidlami dostanú ku garážam, práčovni či iným objektom v danej lokalite. Späť od garáží na ulicu B. Němcovej sa dá vyjsť po tej istej komunikácii.

Sťažovatelia sa opýtali aj na to, prečo bolo nutné vybudovať takú dlhú (39 metrov) zastávku, keď tam vraj bežne zastavuje len malý počet autobusov mestskej hromadnej dopravy. Investor stavby požiadal v tejto súvislosti o vyjadrenie Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).

„Na zastávke Botanická záhrada smer Technická univerzita budú po kolaudácii zastavovať autobusové linky 12, 19 a N2. V dňoch školského vyučovania tam zastaví 119 spojov, pričom 114 z nich je zabezpečených veľkokapacitným článkovým autobusom. Keďže nie je možné zabezpečiť, aby sa v zastávke nestretli dva autobusy, DPMK u takýchto zastávok štandardne požaduje pri tvorbe projektovej dokumentácie dĺžku nástupného ostrovčeka zodpovedajúcu dĺžke dvoch za sebou stojacich najkapacitnejších autobusov," uvádza sa v stanovisku DPMK.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 6. 7. 2017
(374,602 kB) Kontrolný deň - 6. 7. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 6. 7. 2017
(216,962 kB) Kontrolný deň - 6. 7. 2017

Cesta ku garážam na ul. B. Němcovej

Nachádza sa iba asi 10 metrov od autobusovej zastávky
(320,564 kB) Nachádza sa iba asi 10 metrov od autobusovej zastávky

Cesta ku garážam na ul. B. Němcovej

Tak ľahko ako ku garážam sa dá odtiaľ dostať aj späť
(421,58 kB) Tak ľahko ako ku garážam sa dá odtiaľ dostať aj späť

Cesta ku garážam na ul. B. Němcovej

Popri bytovke vedie iba v kratučkom úseku
(229,962 kB) Popri bytovke vedie iba v kratučkom úseku

Mestské podniky