Deň mesta Košice

Ulicu B. Němcovej a križovatku VSS sprejazdnia v termínoch stanovených harmonogramom prác


22.06.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra o tom opäť ubezpečil na dnešnom (22. 6. 2017) kontrolnom dni riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela (EUROVIA SK) – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), Štefan Bálint. Ulica B. Němcovej bude obojsmerne sprejazdnená do konca júna, križovatka VSS do konca júla.

Riaditeľa magistrátu, okrem iného zaujímalo, aká je momentálna situácia čo sa týka napredovania prác na Obratisku Botanická, na ulici B. NĚmcovej, križovatke Letná – Zimná, na Komenského ulici, aj na moste VSS.

„Na obratisku finalizujeme a kompletizujeme železničný zvršok, s tým, že by sme už tento týždeň chceli začať klásť koľajnice," ozrejmil Š. Bálint. „Tak ako sme už viackrát deklarovali, ulicu Boženy Němcovej obojsmerne sprejazdníme pre autá a MHD do konca júna. Keďže komunikácia pri technickej univerzite je dosť úzka, budeme musieť v tomto úseku, ale iba na vzidialenosť asi 150 metrov presmerovať časť dopravy do koľajiska. Následne sa pustíme do rozširovania komunikácií. Sprejazdnenie ulice však neznamená, že tu pre nás skončili všetky práce. Premávka nebude nijako obmedzená, avšak my tu budeme ďalej pracovať. Stavbu totiž chceme tak, aby bola v poriadku nielen z hľadiska stavbárskeho, ale aj estetického. Budeme teda robiť dokončovacie práce na chodníkoch, bezbariérových prvkoch, prvkoch pre nevidiacich, už teraz osadzujeme obrubníky, budeme revitalizovať aj zeleň."

Zajtra začnú robotníci frézovať povrch križovatky B. Němcovej – Watsonova, v pondelok začnú betónovať autobusové nástupište, križovatku tak kompletne pripravia na položenie živicového povrchu. V terajších horúčavách to nie je pre robotníkov, ktorí tieto povrchové úpravy robia žiadny špás, veď živica má teplotu až 160 stupňov.

Na Komenského ulici zaujímalo P. Lazúra, ako to vyzerá s pokračovaním prác v tejto ucelenej časti stavby MET.

„Tu máme jediný cieľ, Medzinárodný maratón Mieru, a ten nepustí," zdôraznil Bálint. „Všetko chceme urobiť a stihnúť tak, aby maratónski bežci tadiaľto mohli bežať a neboli pri behu nijako obmedzovaní."

Na križovatke VSS práce takisto napredujú svižným tempom. Stavbári tam už majú urobené všetky betónové spodky, novučké verejné osvetlenie, finišujú s koľajnicami.

„Kompletne celá križovatka bude sprejazdnené pre automobilovú i autobusovú dopravu koncom júla. Samozrejme, nehovorím, že tým odchádzame z križovatky, lebo aj tu potom musíme ešte urobiť nejaké dokončovacie práce. Podotýkam ale, že to takisto ako v prípade ulice Boženy Němcovej, nebude mať žiadny vplyv na premávku vozidiel," dodal Bálint.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 22. 6. 2017
(180,62 kB) Kontrolný deň - 22. 6. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 22. 6. 2017
(147,946 kB) Kontrolný deň - 22. 6. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 22. 6. 2017
(165,064 kB) Kontrolný deň - 22. 6. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 22. 6. 2017
(132,666 kB) Kontrolný deň - 22. 6. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 22. 6. 2017
(169,638 kB) Kontrolný deň - 22. 6. 2017

Mestské podniky