Deň mesta Košice

Sprejazdnia Zimnú - Letnú vrátane križovatky, na víkend uzavrú križovatku Komenského - Watsonova


11.05.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Kvôli prácam na vodovode je nutné v rámci stavby modernizácie električkových tratí (MET) uzavrieť križovatku Komenského – Watsonova. Stane sa tak ale iba na dva dni , cez víkend, 13. a 14. 5. 2017. V pondelok (15. 5. 2017) by mal daný úsek už opäť fungovať v štandardnom režime.

Viceprimátorovi mesta Martinovi Petruškovi však stavbári oznámili na dnešnom (11. 5. 2017) kontrolnom dni aj viaceré pozitívne správy. Predovšetkým tú, že práce na všetkých ucelených častiach stavby (UČS), postupujú podľa harmonogramu. Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela (Eurovia SK), informoval, že na križovatke VSS už robia koľajový zvršok. Keďže celý úsek má byť ukončený v júli, a aj napriek tomu, že stavbári robia sedem dní v týždni, vrátane sviatkov do šiestej večer, z dôvodu urýchlenia prác zvažoval zhotoviteľ diela možnosť, predĺžiť pracovný čas až do desiatej večer. Nakoniec sa však rozhodol inak.

„Navýšime počet ľudí na stavbe, kapacity posilníme od pondelka budúceho týždňa," uviedol Š. Bálint. „Budeme tak môcť robiť naraz na každej jednej vetve stavby. Okrem toho, navýšenie kapacít preferujeme aj preto, lebo nám to umožní robiť každý deň minimálne do siedmej večer. Smer Československej armády – Letná, vrátane križovatky, chceme sprejazdniť v oboch smeroch takisto už na budúci týždeň. Robia sa tam nástupištia, bokovnice, živicujeme, zvárame koľajnice. Spustenie dopravy v uvedenom úseku však neznamená, že sa tam prestane pracovať. Stavbári budú robiť ďalej, v koľajisku. Do konca júna by sme radi sprejazdnili aj ulicu Boženy Němcovej, robíme všetko preto, aby sme po uzavretí Komenského ulice čo najviac odľahčili dopravu, a čo najmenej stresovali vodičov."

Námestník primátora prízvukoval stavbárom ako absolútnu prioritu, aby v prvom rade sprejazdnili Zimnú, Letnú, respektíve B. Němcovej a križovatku VSS, a až potom postupne obmedzovali dopravu v iných častiach stavby MET. Napríklad na sídlisku Terasa robia stavbári, tak ako aj na ostatných UČS tiež, ale zatiaľ bez zásadného obmedzenia dopravy. K tomuto (odstavenie električkovej dopravy) by malo dôjsť až po sprejazdnení uvedených úsekov.

„Čo sa týka jednotlivých častí stavby, za veľmi pozitívnu správu považujem to, že sa vylepší dopravná situácia v rámci križovatky Zimná, Letná. Práce na Terase začneme realizovať od júna, s tým, že tam ale tiež nebude zásadné obmedzenie pre individuálnu automobilovú dopravu. Takisto aj čo sa týka úseku od Moldavskej cesty po budovu súdov," zhodnotil na záver M. Petruško. 

Obmedzenie prejazdu križovatkou Komenského - Watsonova – Hlinkova: 

Prejazd v smere Hlinkova - Watsonova bude odklonený cez Komenského ulicu s otočkou pred veterinou. V smere Watsonova - Hlinkova v dvoch pruhoch, so zákazom odbočenia doľava smer Čermeľ, v nedeľu s prejazdom križovatkou v protismere. Obchádzková trasa Watsonova - Čermeľ cez Hlinkovu - Národnú triedu - Kostoliansku cestu. Cestná svetelná signalizácia v križovatke bude vypnutá.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 11. 5. 2017
(159,014 kB) Kontrolný deň - 11. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 11. 5. 2017
(97,33 kB) Kontrolný deň - 11. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 11. 5. 2017
(130,476 kB) Kontrolný deň - 11. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 11. 5. 2017
(94,44 kB) Kontrolný deň - 11. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 11. 5. 2017
(122,4 kB) Kontrolný deň - 11. 5. 2017

Mestské podniky