Deň mesta Košice

Na časti Zimnej sú už koľaje, do konca budúceho týždňa tam chce Eurovia urobiť nástupištia


04.05.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Ukončenie prác na križovatke ulíc B. Němcovej – Zimná – Letná do konca júna, spustenie osobnej automobilovej dopravy v úseku od ulice Československej armády po križovatku a aj cez ňu obojsmerne do konca júna, úprava chodníka pre peších na ulici B. Němcovej na základe podnetu od Košičanov, aby nemuseli chodiť po blate a kalužiach. To je len zlomok pozitívnych informácií, ktoré sa počas dnešného (4. 5. 2017) kontrolného dňa na stavbe 2. etapy modernizácie električkových tratí (MET) dozvedel viceprimátor mesta Košice Martin Petruško.

Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu EUROVIA SK (zhotoviteľ diela) uviedol, že najneskôr do konca budúceho týždňa by chceli mať vybudované na Zimnej ulici, kde už aj kladú električkové koľaje, štyri nové nástupištia, vrátane autobusového.

Viceprimátor si preveril aj to, ako pokračujú práce na Komenského ulici. S tým čo bolo doposiaľ urobené vyjadril spokojnosť, avšak nepáčilo sa mu, koľko ľudí na stavbe videl. Preto požiadal zhotoviteľa diela, aby v rámci možností, ihneď zabezpečil navýšenie počtu pracovníkov a mechanizmov na tomto úseku stavby MET.

„Som zatiaľ celkom spokojný s tým, ako práce pokročili, či už na Zimnej, alebo Boženy Němcovej, ale i na Komenského" zdôraznil M. Petruško. „Za prioritu však považujem to, aby sme pre individuálnu automobilovú, ako aj mestskú hromadnú dopravu uvoľnili čo najskôr križovatku Zimná – Letná. Odľahčíme tým autami preťažené cestné komunikácie práve v okolí Komenského, ktorú nebolo možné uzatvárať postupne, najmä kvôli výmene inžinierskych sietí, ťahajú sa totiž popod celú ulicu."

Košičanov zaujíma v súvislosti s osadzovaním stožiarov trakčného vedenia na Komenského ulici, či budú osadené aj na chodníku pred budovou strojníckej priemyslovky. Nebudú. Zhotoviteľ diela po získaní súhlasu vlastníka ukotví trakčné vedenie na budovu, tak ako tomu bolo aj v minulosti, pred začatím stavby MET.

Objavili sa tiež fámy, že Eurovia požiadala mesto o predĺženie termínu uzávierok ciest, prípadne o predĺženie termínu dokončenia úseku na Zimnej ulici, alebo na ulici Boženy Němcovej, či stavby „Obratisko Botanická záhrada".

Zhotoviteľ diela nepožiadal o žiadne predĺženia termínov na dokončenie prác.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(95,81 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(133,198 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(148,634 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(129,766 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(133,732 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 4. 5. 2017
(151,244 kB) Kontrolný deň - 4. 5. 2017

Mestské podniky