Deň mesta Košice

Dopravný projektant Pavel Titl: „Na vývoj situácie reagujeme, upravujeme obchádzkové trasy.“


21.04.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Hlavnou témou dnešného (21. 4. 2017) kontrolného dňa na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) boli dopravné obmedzenia na Komenského ulici. „Prvé dni uzávierky priniesli aj situácie, ktoré nebolo možné predpokladať, preto je dnes hlavnou témou optimalizácia obchádzkových trás a trás MHD. Pán inžinier Titl pružne reaguje a návrh na zmeny bude v priebehu dneška na dopravnom inšpektoráte," konštatoval viceprimátor Martin Petruško.

Návrh Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach akceptoval, zmeny budú platné už od pondelňajšieho (24. 4. 2017) rána.

Významnou zmenou, ktorá uľahčí život motoristom je úprava cestnej svetelnej signalizácie v križovatke pri Národnej banke Slovenska. V čase dopravnej špičky bude predĺžený interval zelenej na semafore asi o 20 sekúnd. Výrazného zlepšenia sa dočkajú trasy MHD. Trasa linky MHD sa presunie na Tomášikovu ulicu a bude tak pre všetkých dostupnejšia.

„Uvedené zmeny realizujeme preto, aby sme zabezpečili čo najväčšiu dostupnosť mestskej hromadnej dopravy pre ľudí v dotknutých lokalitách," uviedol viceprimátor Petruško. „Všetci chceme, aby bol dopad stavby predovšetkým na ľudí cestujúcich prostriedkami MHD „bolestivý" čo najmenej. Zároveň predpokladáme, že zmeny navrhnuté pánom Titlom, výrazne zlepšia aj situáciu individuálnej dopravy v okolí uzavretých úsekov. Pomáhať s organizáciou dopravy bude nie len mestská, ale vďaka ústretovosti aj štátna polícia."

V súvislosti s uzáverou Komenského ulice sa Košičania pýtajú, prečo tam nemodernizujú električkovú trať po častiach, ale na celej ulici naraz. Zástupcovia zhotoviteľa diela (EUROVIA SK) vysvetlili, že je to predovšetkým kvôli inžinierskym sieťam, ktoré sa ťahajú popod celú komunikáciu. To bolo aj dôvodom na uzáveru celej Komenského ulice. Pokládku nových inžinierskych sietí nemôžu totiž stavbári robiť po krátkych úsekoch, je potrebné vymieňať a odskúšať celú časť naraz.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 21. 4. 2017
(331,15 kB) Kontrolný deň - 21. 4. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 21. 4. 2017
(204,408 kB) Kontrolný deň - 21. 4. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 21. 4. 2017
(136,36 kB) Kontrolný deň - 21. 4. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 21. 4. 2017
(241,07 kB) Kontrolný deň - 21. 4. 2017

Zmeny v doprave platné od 24. 4. 2017

ZDROJ: Ing. Pavel Titl
(91,708 kB) ZDROJ: Ing. Pavel Titl

Mestské podniky