Deň mesta Košice

Košický hudobný pozdrav zaznie v Miškolci


19.04.2017 Publikoval: Mgr. Jozefína Jarošová

Mladí košickí hudobníci predstavia svoj talent u našich južných susedov. V rámci výbornej cezhraničnej spolupráce dvoch partnerských miest vznikla myšlienka zorganizovať koncert žiakov Základnej umeleckej školy z Košíc u maďarského partnera. Práve Miskolc je naším najbližším a najaktívnejším partnerským mestom. 

Koncert pedagógov a žiakov ZUŠ Jantárová 6 sa uskutoční v sobotu 22. apríla o 15:00 hod. v koncertnej sále Bélu Bartóka v Paláci hudby v Miskolci.

ZUŠ Jantárová 6 je najstarším školským hudobno-umeleckým útvarom na území Slovenska a má 233 rokov. Škola má dnes štyri odbory: hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. Sú tu dve koncertné sály, divadelná sála, dve tanečné sály, dva výtvarné ateliéry a záhradný altánok. Učí sa tu takmer 1000 žiakov a vyučuje ich 55 pedagógov. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Partnerskú spoluprácu s umeleckou školou Egressy Béni Alapfokú Zeneiskola sa jej podarilo nadviazať prvýkrát v tomto školskom roku a môže byť veľkým prínosom, ako pre obe školy, tak i pre naše mestá. 

Na kultúrnom podujatí s názvom Košický hudobný pozdrav sa predstavia najlepší sólisti a kolektívy v hre na klavíri, husliach, akordeóne, organe, gitare, flaute či saxofóne. Žiaci košickej ZUŠ sa pravidelne zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaží a zbierajú ocenenia. Napríklad husľové trio, ktoré sa predstaví v Miskolci získalo na medzinárodnej súťaži Talents for Europe 4. miesto a o rok neskôr čestné uznanie. Medzi účinkujúcimi sú i nadaní skladatelia s vynikajúcim sluchom a improvizačnými schopnosťami. Svoje umenie predvedie i Školský tanečný dychový orchester, ktorý v tomto školskom roku završuje desaťročnicu od založenia a účinkuje na mnohých kultúrnych akciách či rôznych súťažiach, kde získava popredné umiestnenia. Na koncerte zaznejú tóny valčika, tanga, Sinopoliho serenáda, ale i Kool & The Gang, či Pharrell Williams.


Obrázky

Plagát

(277,682 kB)

Mestské podniky