Deň mesta Košice

Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach


11.04.2017 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

Mesto Košice sa 19. mája 2017 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už IX. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.

         

V minulom roku sme boli v počte tancujúcich (6816) najlepší v Európe, i keď svoj rekord z roku 2012 Košice neprekonali. Vtedy sa tanca štvorylky na pravé poludnie zúčastnilo 7948 žiakov.

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Pomoc prisľúbil referát školstva MMK i Košický samosprávny kraj. Oslovení sú telocvikári základných škôl, pre ktorých sa budú organizovať školenia štvorylky. Hlavnými organizátormi budú menovite pani Alžbeta Ligová 0915 897 503 a pán Milan Plačko 0908 316 542.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení budú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky.

Počet žiakov, ktorí sa v tomto ročníku zúčastnia za jednotlivé školy je potrebné nahlásiť na emailové adresy: milan.placko@seznam.cz a dana.stastna@koscie.sk .


Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)


*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese.

Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2016


/Zdroj: referát športu a mládeže MMK/


Mestské podniky