Deň mesta Košice

Stožiare trakčného vedenia nebudú na chodníkoch


05.04.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Stále platí a aj v prípade nových stožiarov trakčného vedenia na Triede SNP, že na základe požiadavky primátora mesta Košice Richarda Rašiho počas jedného z prvých kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET), zhotoviteľ diela spoločnosť EUROVIA SK, a.s. osadzuje, a bude i naďalej osadzovať stožiare trakčného vedenia len mimo chodníkov, pokiaľ to existujúce inžinierske siete dovolia a je to možné aj z technického hľadiska. 

Nové stožiare trakčného vedenia na Triede SNP sú zatiaľ osadené na chodníku, ale iba nakrátko a prechodne. V súvislosti s výstavbou Novej Terasy sa totiž ráta s posunutím chodníka. Stožiare trakčného vedenia, osadené na pravej strane od Novej nemocnice smerom k Obratisku Amfiteáter, sa tak po ukončení prác ocitnú mimo dnes jestvujúceho chodníka. V konečnej fáze projektu teda nebudú stáť na chodníku a nebudú nikomu prekážať. 

Nové stožiare sú nielen trakčné, ale väčšinou aj trakčno - osvetľovacie, pričom novo navrhnuté osvetlenie bude mať vyššiu svietivosť a úspornosť ako pôvodné. Osadzovanie stožiarov je plne v súlade s právoplatnou, schválenou projektovou dokumentáciou.
Obrázky

Stožiare trakčného vedenia

Sú, a aj budú osadzované mimo chodníkov
(139,544 kB) Sú, a aj budú osadzované mimo chodníkov

Mestské podniky