Deň mesta Košice

Od pondelka bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc B. Němcovej , Zimná , Letná


31.03.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Dôvodom na čiastočnú uzáveru je preložka a prepojenie vodovodu v križovatke, ktorá je časťou stavby druhej etapy modernizácie košických električkových tratí. Podľa predpokladov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), práce by mali trvať od pondelka (3. 4. 2017) od 6.00 hod., do nedele (9. 4. 2017) do 19.00 hod. Vodiči motorových vozidiel by v danom úseku mali zvýšiť pozornosť a najmä rešpektovať rozmiestnené dočasné dopravné značenia, odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach.

OBCHÁDZKOVÉ TRASY (VIĎ PRILOŽENÁ MAPA) V SMERE FESTIVALOVÉ NÁMESTIE – KOMENSKÉHO:

  1. (základná) – Watsonova – križ. Komenského – Watsonova – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru

  2. (náhradná) – Letná – Hroncova – Vysokoškolská – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru

  3. (doplnková) – Letná – Pajorova – Jarná – Jesenná – Letná – Komenskéh

V OPAČNOM SMERE (VIĎ MAPA) BUDE PREJAZD KRIŽOVATKOU MOŽNÝ S ČIASTOČNOU ZMENOU SMERU JAZDY


Obrázky

Čiastočná uzávera križovatky

Obchádzkové trasy
(824,276 kB) Obchádzkové trasy

Mestské podniky