Deň mesta Košice

Križovatku VSS uzavrú v rámci modernizácie tratí v sobotu, 4. marca 2017


28.02.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku rýchlostnej cesty R2 – R4 – PR3 v Košiciach v križovatke VSS. Nevyhnutná rekonštrukcia križovatky VSS, ktorá je súčasťou 2. etapy modernizácie električkových tratí v Košiciach, začne od soboty 4. marca 2017 od 6:00 hod. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie križovatky VSS je 31. júla 2017.

„Schválený termín uzávierky je pre cestujúcu verejnosť výhodnejší ako pôvodne navrhnutý 27. február, pretože školákom na východnom Slovensku začínajú jarné prázdniny a premávka v meste nebude taká, ako počas bežných pracovných dní. Takže všetci, ktorých sa budú týkať s uzáverou súvisiace zmeny v doprave, si na ne môžu zvykať v jednoduchších podmienkach," hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Rekonštrukcia križovatky VSS bude znamenať, že autá sa nedostanú z centra mesta po Južnej triede cez uzavretú križovatku VSS na Alejovú ulicu, na Sídlisko Nad jazerom a ani do Barce. Obchádzka povedie po odbočení z Južnej triedy cez Cintorínsku, Rastislavovu a Alejovú ulicu, s napojením na privádzač rýchlocesty. Z Barce sa bude dať autom odbočiť iba doprava na most VSS. Vodiči budú môcť pokračovať cez Vyšné Opátske na Prešovskú ‑ Sečovskú alebo sa pri teplárni otočiť a vrátiť sa späť na most VSS. Zmeny v doprave budú vyznačené osadením prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení. O zmenách električkovej a autobusovej dopravy bude ešte dnes informovať verejnosť Dopravný podnik mesta Košice.

Podľa informácií od zástupcov Letiska Košice, navrhnutú obchádzkovú trasu po Čkalovovej ulici v Barci cez účelovú komunikáciu okolo terminálu Letiska Košice s napojením na rýchlostnú cestu pri Pereši, nebude môcť využívať široká motoristická verejnosť. Na základe odborného posudku súčasného technického stavu a spôsobilosti účelovej komunikácie Letiska Košice pre zvýšenú premávku z hľadiska únosnosti a rozmerov konštatujeme, že technický stav tejto komunikácie je nevyhovujúci a účelová komunikácia v súčasnom stave nespĺňa predpoklady na zvládnutie odklonu dopravy. Účelová komunikácia v prevažnej väčšine úsekov nespĺňa šírkové a technické parametre pre obojsmernú premávku," hovorí Juraj Toth, marketingový manažér Letiska Košice. Podľa jeho slov je absolútnou prioritou Letiska Košice zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti letovej prevádzky. „Účelová komunikácia sa využíva najmä správu a prevádzku letiska Košice, predovšetkým na dopravu leteckého paliva zo skladov leteckých pohonných látok na plochu letiska, ďalej pre účely bezpečnostnej ochrany a zabezpečenie funkčnosti zariadení Letových prevádzkových služieb. Zároveň slúži ako hlavná prístupová komunikácia v prípade núdzových situácií. Náklady na opravy a údržbu predmetnej komunikácie znáša v plnom rozsahu Letisko Košice, keďže komunikácia je v jeho súkromnom vlastníctve. Letisko chce ale urobiť maximum a vyjsť v ústrety obyvateľom susedných mestských častí - Barca a Šebastovce. Vyčlení pre ne dočasné povolenia na prejazd po účelovej komunikácii, platné počas trvania rekonštrukcie križovatky VSS. Distribúciu povolení zabezpečia pre svojich obyvateľov miestne úrady oboch mestských častí," dodáva J. Toth.  
Obrázky

Križovatka VSS

Generálka je nevyhnutná
(118,782 kB) Generálka je nevyhnutná

Križovatka VSS

Generálka je nevyhnutná
(126,74 kB) Generálka je nevyhnutná

Križovatka VSS

Generálka je nevyhnutná
(133,192 kB) Generálka je nevyhnutná

Križovatka VSS

Generálka je nevyhnutná
(114,37 kB) Generálka je nevyhnutná

Rekonštrukcia križovatky

Obchádzkové trasy
(384,528 kB) Obchádzkové trasy

Mestské podniky