Deň mesta Košice

Od nedele (26. 2. 2017) úplne uzavrú úsek cesty od Vysokoškolskej po Watsonovu


24.02.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Viceprimátora mesta Martina Petruška počas kontrolného dňa (23. 2. 2017) na stavbe modernizácie košických električkových tratí informoval zhotoviteľ diela (EUROVIA SK), o nevyhnutnosti uzávery časti cestnej komunikácie.

Zhotoviteľ diela požiadal Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach a následne aj Mesto Košice ako cestný správny orgán o schválenie úplnej uzávery cestnej komunikácie (od ulice B. Němcovej 2 – 8 po Hroncovú ulicu) v termíne od 26. 2. 2017 do 31. 5. 2017.

„Technický stav komunikácie v danom úseku rekonštruovanej električkovej trate nás „donútil" k tomu, že musíme nevyhnutne uzavrieť pre všetku automobilovú dopravu úsek cestnej komunikácie od Vysokoškolskej po Watsonovu ulicu," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Máme tu totiž veľmi komplikovanú situáciu ohľadom vodovodného potrubia, kanalizácie, kábelovody sú v strede jazdných pruhov, takže bez úplnej uzávery spomínaného úseku cesty to naozaj nedokážeme urobiť."

M. Petruška zaujímalo, ako to bude po uzávere komunikácie s chodcami, napríklad aj so študentmi, ktorí bývajú v neďalekom študentskom internáte.

„Chodníky ostanú tak ako sú, chodci teda nebudú mať žiadny problém dostať sa všade tam, kam potrebujú. Uzávera v danom úseku bude platiť len pre verejnú automobilovú dopravu," ozrejmil stavbyvedúci.

Podľa jeho slov, budú sa snažiť, aj navýšením počtu ľudí či mechanizmov, urobiť spomínané práce čo najskôr. Stavbári nevylučujú, že ak budú všetky podmienky, vrátane klimatických priaznivé, mohli by to vraj všetko stihnúť možno už za dva mesiace.
Obrázky

Uzávera komunikácie

Od Watsonovej po Vysokoškolskú
(655,508 kB) Od Watsonovej po Vysokoškolskú

Mestské podniky