Deň mesta Košice

Dnešný kontrolný deň na modernizovanej električkovej trati ukázal ďalší pokrok


16.02.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Práce na kábelovode, preložky sietí, voda, kanalizácia, plyn. To je len časť toho, čím sa v týchto dňoch zaoberajú stavbári v rámci 2. etapy modernizácie košických električkových tratí. Ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe ukázal, že oproti minulotýždňovému kontrolnému dňu došlo na stavbe opäť k výraznému pokroku.

Pribudlo množstvo stožiarov trakčného vedenia, na jednotlivých úsekoch stavby pracuje momentálne na osadzovaní stožiarov až 18 štvorčlenných partií. Najväčšou prekážkou pri práci sú však i naďalej pretrvávajúce mínusové mrazy. 

Dnes v rámci modernizácie košických električkových tratí nasadili na stavbe aj  špeciálny stroj – pretláčaciu súpravu.

„Stroj sme dnes nasadili na Jarnej ulici, pre Košičanov to bude určite zaujímavé, vidieť ho pri práci," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Súprava pracuje klasickým banským spôsobom, pretláča popod cestnú komunikáciu oceľovú rúru, chráničku s priemerom až jeden meter, a to v rôznych dĺžkach, podľa potreby. Bude sa to robiť predovšetkým všade tam, kde sú extrémne zaťažované komunikácie. Robí sa to z dôvodu ochrany inžinierskych sietí, napríklad kábelovodov."

Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu zhotoviteľa diela ( EUROVIA SK), napriek nepriaznivému počasiu, naďalej robia na stavbe intenzívne všetko čo sa dá, samozrejme, za dodržiavania všetkých predpísaných technologických postupov a noriem.

„Zatiaľ sú to všetko „iba" prípravné práce, vrátane sondáží, napríklad na železničnom zvršku sme spravili obchádzkovú trasu zo živice, tak, aby sme čo najmenej obmedzovali dopravu v meste," zdôraznil.
Obrázky

MET - kontrolný deň

16. 2. 2017
(128,558 kB) 16. 2. 2017

MET - kontrolný deň

16. 2. 2017
(143,394 kB) 16. 2. 2017

MET - kontrolný deň

16. 2. 2017
(145,678 kB) 16. 2. 2017

MET - kontrolný deň

16. 2. 2017
(135,524 kB) 16. 2. 2017

MET - kontrolný deň

16. 2. 2017
(149,486 kB) 16. 2. 2017

Mestské podniky