Deň mesta Košice

Viceprimátor mesta bol na kontrolnom dni, modernizácia el. tratí opäť pokročila


09.02.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Na stavbe „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" sa dnes (9. 2. 2017) uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní. Viceprimátor mesta Martin Petruško sa zaujímal, v ktorých úsekoch a ako pokročili práce od predchádzajúceho kontrolného dňa, 2. 2. 2017.

Zástupcovia zhotoviteľa diela (EUROVIA SK) vtedy upozornili viceprimátora, že síce robia čo môžu, ale prácu im sťažuje nepriaznivé počasie. Dnes informovali, že klimatické podmienky sú už trochu lepšie, čo im umožnilo pokročenie v práci. Na celej Triede SNP vytyčujú trasy nových stavebných objektov, začali práce v súvislosti s ochranou vedení kanalizačnej siete (Ulica B. Němcovej), , ale aj na výstavbe nových káblových trás. 

Samozrejme, robotníci naďalej pokračujú v kopaní základov pre trakčné podpery, osadzujú stĺpy do vybetónovaných základov. Na Moldavskej sú v plnom prúde prípravné práce ohľadom prekládky káblov vysokého napätia, práce na výstavbe Meniarne „E" v areáli depa dopravného podniku, pod mostom VSS (križovatka) robia výkopy základov na trakčné podpery. 

„Presvedčil som sa, že aj keď to počasie naozaj nie je pre stavbárov zrovna najideálnejšie, práce skutočne napredujú," uviedol viceprimátor. „Pre zaujímavosť, onedlho by mali Košičania vidieť aj jednu kuriozitku, veľký stroj na pretláčanie rúr pod mostom VSS." 

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí, ktoré sa realizujú ako samostatné stavby: UČS 08 - Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo); UČS 09 - Kruhová križovatka Moldavská; UČS 10 - Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo); UČS 11 - Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo); UČS 12 - Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo); UČS 13 - Obratisko Botanická záhrada; UČS 14 - Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo); UČS 15 - Križovatka VSS. 

Hlavným zhotoviteľom stavebných prác druhej etapy modernizácie košických električkových tratí je spoločnosť EUROVIA SK, investorom Mesto Košice, projekt v hodnote vyše 78 miliónov Eur bez DPH je spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra. Zmodernizovaním električkovej trate sa zvýši bezpečnosť, komfort a plynulosť jazdy pre Košičanov i návštevníkov mesta, a zároveň sa znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.
Obrázky

MET - Kontrolný deň

Štvrtok 9. 2. 2017
(117,872 kB) Štvrtok 9. 2. 2017

MET - Kontrolný deň

Štvrtok 9. 2. 2017
(167,57 kB) Štvrtok 9. 2. 2017

MET - Kontrolný deň

Štvrtok 9. 2. 2017
(157,646 kB) Štvrtok 9. 2. 2017

MET - Kontrolný deň

Štvrtok 9. 2. 2017
(137,24 kB) Štvrtok 9. 2. 2017

Mestské podniky