Deň mesta Košice

KULTÚRNA ZIMA V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí


17.01.2017 Publikoval: Ing. Mária Juhásová

J A N U Á R

18. 01. 2017 streda 23. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
18.00
v rámci Týždňa za zjednotenie kresťanov. Téma: "Ženie nás Kristova láska"
miesto: Historická radnica, Hlavná 59
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
plagát v prílohe

22. 01. 2017 nedeľa NOVOROČNÝ KONCERT MESTA KOŠICE
18.00
miesto:
Historická radnica, Hlavná 59
organizátor: Mesto KOŠICE

29. 01. 2017 nedeľa SPEVY Z TAIZÉ
19.00
miesto:
Seminárny kostol sv. Anton Paduánskeho, Hlavná 87
organizátor: Zbor Františkáni
plagát v prílohe

Bábkové divadlo
program január 2017 v prílohe

Haliganda, OZ
program január 2017 v prílohe

Múzeum Vojtecha Löfflera
program január 2017 v prílohe

Východoslovenská galéria Košice
program november 2016 - január 2017 v prílohe
Ľudovít Feld - sprievodné podujatia - v prílohe


F E B R U Á R


Bábkové divadlo
program február 2017 v prílohe

Haliganda, OZ
program február 2017 v prílohe

Múzeum Vojtecha Löfflera
program február 2017 v prílohePREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:

do 22. 01. 2017
nedeľa Košický maliar Štefan Roskoványi
výstava k nedožitým 70-tym narodeninám autora
miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera
pozvánka v prílohe

do 29. 01. 2017 nedeľa Monika a Bohuš Kubinskí: LEVEL
miesto: Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
pozvánka v prílohe

do 29. 01. 2017 nedeľa Vianoce v dome remesiel
miesto:
Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
pozvánka v prílohe

do 31. 01. 2017
utorok (Po)ohliadnutie
miesto:
Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v prílohe

do 31. 01. 2017 utorok Pamäť na skle
miesto: Dominikánske centrum Veritas
organizátor: Krajský pamiatkový úrad a partneri
pozvánka v prílohe

do 26. 02. 2017 nedeľa Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
organizátor: Východoslovenská galéria Košice
pozvánka v prílohe


ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ.

Prílohy
Monika a Bohuš Kubinskí: LEVEL (190,742 kB)
pozvánka
Východoslovenská galéria Košice (1176,85 kB)
program november 2016 - január 2017
Bábkové divadlo (377,6 kB)
program január 2017
Haliganda, OZ (276,426 kB)
program január 2017
Múzeum Vojtecha Löfflera (878,832 kB)
program január 2017
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA (1391,693 kB)
plagát
VSG Sprievodné podujatia (206,646 kB)
pozvánka
Bábkové divadlo (381,332 kB)
program február 2017
Haliganda, OZ (279,707 kB)
program február 2017
Múzeum Vojtecha Löfflera (868,063 kB)
program február 2017
Obrázky

(Po)ohliadnutie

plagát
(450,306 kB) plagát

Pamäť na skle

pozvánka
(272,034 kB) pozvánka

Vianoce v dome remesiel

pozvánka
(180,218 kB) pozvánka

SPEVY Z TAIZÉ

plagát
(720,618 kB) plagát

Mestské podniky