Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .8265/10, ul. Ďumbierska v MČ Košice – Sev
13.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 8265/10, ul. Ďumbierska v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub krov : parc. č. 3074, Južná trieda 20-24, kat. územie Južné Me
09.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu krov : na parc. č. 3074, Južná trieda 20-24 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ
03.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1ks ihličnatej dreviny na ulici Kežmarská č.20 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
03.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Ovručská č.19 a 9 a Buzulucká č.13 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 998/1, Na Košarisku v MČ Košice – Pereš
01.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 998/1, Na Košarisku v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1338, ul. Olivova č. 18, v MČ Košice - Seve
01.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 1338, Olivová ul. č. 18 v Košiciach ...
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
27.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa23.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300“ MČ Košice –Ťahanovce, k.ú. Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2196,2199, 4096/45, 4096/47, 4073/152, ul. Ž
27.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2196,2199, 4096/45,4096/47, 4073/152 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na Južnej trieda 117 v Košiciach
27.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 17 ks drevín rastúcich na Južnej trieda 117 v Košiciach...
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
22.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Nemocnice Košice –Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice
21.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: drevín druhu: 10 ks borovica čierna a 1 ks vŕba biela...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
21.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa17.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
21.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici Čermeľská cesta č.23, Košice
20.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín druhu tuja západná rastúcich na ul. Čermeľská cesta č.23, Košice na súkromnej parcele...
Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor“...
Územný plán obce Sokoľany
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľany“ ...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
16.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Juh
16.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 6 ks drevín rastúcich na ulici Palárikova č.12 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Nad jazerom
13.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Stálicova č.14, 16, Donská č.4 a Gagarinovo nám. č.8 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 229, v areáli Gymnázia Šrobárova č. 1 v MČ
13.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 229, Šrobárova č. 1 v Košiciach ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky