Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6946/27 katastrálne územie Severné Mesto
03.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na parcele č.:6946/27 k. ú. Severné Mesto...
Územný plán obce Belža
20.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Belža“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v MČ Košice – K
11.06.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v Košiciach ...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
06.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“...
Územný plán mesta Košice
25.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 23.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“: „Územný plán mesta Košice“...
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
22.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná...
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
22.05.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“ MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto, p.č. 5032/11...
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
22.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“...
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
14.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“...
Polyfunkčný objekt OPACITY
09.05.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 07.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Polyfunkčný objekt OPACITY“ MČ Košice – Juh, k.ú. Južné Mesto, p.č. 587/1...
Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
07.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 03.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I“...
Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 06
04.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 06“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 4480, Smaragdova ul. 76 v MČ Košice – Tera
25.04.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 4480, Smaragdova č. 76, v Košiciach...
Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
24.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 20.04.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“...
Retail Park Bardejovská, Košice
24.04.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 20.04.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Retail Park Bardejovská, Košice“ MČ Košice – Západ ...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“ ...
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) - zmena“...
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
05.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „upustenie od vypracovania správy o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“...
Prístavba výrobnej haly SO 01.A
04.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prístavba výrobnej haly SO 01.A“ k.ú. Barca ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 2037, Jedľová č. 2, kat. územie Severné M
03.04.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 2037, Jedľová č.2 v Košiciach ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky