Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1250/22, Herľanská ul. v MČ Košice – Košick
29.10.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1250/22, ul. Herľanská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 1306 k. ú. Severné mesto
15.10.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks ihličnatej dreviny rastúcej na parcele č.: 1306 k. ú. Severné Mesto...
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
12.10.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.10.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“ ...
Rozhodnutie o určení, že vozidlo EVČ KE 072 BK sa stáva starým vozidlom
01.10.2018
Úradný záznam o vyvesení a zverejnení verejnej vyhlášky zo dňa 10.09.2018 - Rozhodnutie, ktorým sa určuje, že vozidlo s EVČ KE 072BK sa stáva starým vozidlom v zmysle § 67 ods. 6 zákona o odpadoch....
Rozhodnutie o určení, že vozidlo EVČ KE 846ES sa stáva starým vozidlom
01.10.2018
Úradný záznam o vyvesení a zverejnení verejnej vyhlášky zo dňa 06.09..2018 - Rozhodnutie, ktorým sa určuje, že vozidlo s EVČ KE 846ES sa stáva starým vozidlom v zmysle § 67 ods. 6 zákona o odpadoch. ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 7 k. ú. Letná
01.10.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.: 7 k. ú. Letná...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 7156/1, Lomnická 18 v MČ Košice – Sever
26.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 7156/1, Lomnická 18 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 1112/153 k. ú. Košická Nová Ves
26.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks ovocnej dreviny rastúcej na parcele č.: 1112/153 k. ú. Košická Nová Ves...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 338/1 k. ú. Vyšné Opátske
24.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks ovocných drevín rastúcich na parcele č.: 338/1 k. ú. Vyšné Opátske...
Územný plán zóny Košice - Šebastovce
24.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Šebastovce“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt
20.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny bližšie neurčeného druhu na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 779/42, Jasovská ul. , v MČ Košice -Pereš
19.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 779/42, Jasovská ul. v Košiciach...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice – Ťahanovce
10.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice – Ťahanovce“ ...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018
10.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na bližšie neurčenej parcele katastrálne územie Terasa
07.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 20 ks drevín a krovitých porastov o výmere 160 m ² rastúcich na bližšie neurčenej parcele v katastrálnom území Terasa...
„Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice,
06.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 05.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 2599/38, 2599/29 Tri Hôrky 17, v MČ Koš
04.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2599/38, 2599/29 v Košiciach ...
Oznámenie o začatí správneho konania
03.09.2018
Oznámenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie o začatí správneho konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát. ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 1436/2 a 1436/3 k.ú. Ťahanovce
27.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na parcelách č.: 1436/2 a 1436/3 k.ú. Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v MČ Košic
13.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v Košiciach...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky