Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 4133/7 v k. ú. Severné Mesto
10.07.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu : na parc. č. 4133/7 v k. ú. Severné Mesto v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Technickej univerzity v Košiciach, Letná č.9
04.07.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 7 ks drevín rastúcich na parcele č.: 2731/1 k. ú. Severné Mesto v areáli Technickej univerzity v Košiciach...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ ...
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero ...
Zariadenie na zber starých vozidiel
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber starých vozidiel“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero, p.č. 305/259...
Rozšírenie výroby - lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
19.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.06.2017 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
15.06.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Zupkova č.35 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 2944/40, 5519/3, 978 ul. Kisdyho 3-5, Park
08.06.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2944/40,5519/3, 978 v Košiciach...
Zhodnocovanie odpadového skla
02.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zhodnocovanie odpadového skla“ MČ Košice – Šaca, k.ú. Železiarne, Priemyselný areál Bočiar...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
02.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ MČ Košice – Ťahanovce , k.ú. Ťahanovce, p.č. 1607/19 ...
Apartmánové domy Medická
01.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Apartmánové domy Medická“ MČ Košice – Západ, k.ú. Terasa, p.č. 1871/46, 1871/23 ...
Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 5
31.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.05.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 5“...
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Nižné Kapustníky 3, Košice
19.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa17.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice okres Košice IV, p.č. 331/90, k.ú. Južné Mesto ...
Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu
17.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.05.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ MČ Košice -Barca...
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a výzva pre združenia s právnou subjektivitou
04.05.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže a predloženého v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci schválenia návrhu plánu prác ...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov , spoločenských zvierat
03.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 410/2, ul. Sečovská 580/3, v MČ Košice
18.04.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 410/2, ul. Sečovská 580/3 v Košiciach...
Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
11.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ MČ Košice - Juh ...
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
04.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300“ MČ Košice – Ťahanovce...
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
30.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky