Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na bližšie neurčenej parcele katastrálne územie Terasa
07.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 20 ks drevín a krovitých porastov o výmere 160 m ² rastúcich na bližšie neurčenej parcele v katastrálnom území Terasa...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 2599/38, 2599/29 Tri Hôrky 17, v MČ Koš
04.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2599/38, 2599/29 v Košiciach ...
Oznámenie o začatí správneho konania
03.09.2018
Oznámenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie o začatí správneho konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát. ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 1436/2 a 1436/3 k.ú. Ťahanovce
27.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na parcelách č.: 1436/2 a 1436/3 k.ú. Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v MČ Košic
13.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v Košiciach...
Prevyhlásenie chránených stromov na území mesta Košice
13.08.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.08.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer prevyhlásenia chránených stromov: 1. Univerzitná sofora 2. Ginko na Masarykovej ulici 3. Šačianske tisy 4. Platany na Veterine 5. Jaseň pri Angeline 6. Topoľ biely v Mestskom Parku ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : na parc. č. 4133/1, 4136/3, (81
10.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov : na parc. č. 4133/1, 4136/3, (8166) ulica Kustrova, Košice I – Sever, k. ú. Severné mesto ...
Oznámenie o začatí správneho konania
09.08.2018
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia, ktoré sa nachádzalo na parkovisku Letná č. 10, KE nadobudne štát. ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub bližšie neurčenej dreviny Watsonova – Mánesova v Košiciach
02.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: výrub bližšie neurčenej dreviny na parcele č.: 2147/2 k. ú. Severné Mesto...
Konanie o určení starého vozidla
02.08.2018
Motorové vozidlo Citroen ZX EČV KE 072BK (VIN VF7N2C50002C54993) - oznámenie o začatí správneho konania - oznamované formou verejnej vyhlášky...
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
01.08.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.07.2087 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“ ...
Polyfunkčný objekt OPACITY
31.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Polyfunkčný objekt OPACITY“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovat
19.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovatka ulíc Golianova a Ukrajinská v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
16.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“ ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce“ ...
Retail park Bardejovská, Košice
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Retail park Bardejovská, Košice“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 7039/4, 7039/7, Jazdecká č. 8, v MČ Košic
11.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 7039/4, 7039/7 Jazdecká ul. v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
10.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“ ...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018
04.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 03.07.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6946/27 katastrálne územie Severné Mesto
03.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na parcele č.:6946/27 k. ú. Severné Mesto...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky