Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 04
12.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Hemerkova č.18 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –
08.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
07.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2792/59 k. ú. Južné mesto...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : na parc. č. 3009/48, ul. tr. SNP 77, lokalita pred
07.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 3009/48, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 570, Osiková ul., v MČ Košice – Vyšné Opá
04.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 570, ul. Osiková v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Jenisejská č.1 v Košiciach
04.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 4120 k. ú. Jazero...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Kapustná č.21, Košice - Barca
28.08.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2101 k. ú. Barca...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Sv. Ladislava 98, Košická Nová Ves
28.08.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.: 149/6 k. ú. Košická Nová Ves...
Retail Park Bardejovská, Košice
25.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.08.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Retail Park Bardejovská, Košice“...
Obytný súbor Golian
25.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.08.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti „Obytný súbor Golian“...
Zariadenie na zber starých vozidiel
23.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.08.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber starých vozidiel“ ...
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
22.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.08.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
22.08.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Wurmova č. 4 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : na parc. č. 7264, ul. Gerlachovská 10 v, MČ Košice
14.08.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 7264, Gerlachovská 10 v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
09.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom“ MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto...
Zhodnocovanie odpadového skla
11.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.07.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zhodnocovanie odpadového skla“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 4133/7 v k. ú. Severné Mesto
10.07.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu : na parc. č. 4133/7 v k. ú. Severné Mesto v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Technickej univerzity v Košiciach, Letná č.9
04.07.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 7 ks drevín rastúcich na parcele č.: 2731/1 k. ú. Severné Mesto v areáli Technickej univerzity v Košiciach...
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice
03.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice“ MČ Košice – Juh ...
Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5
03.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán obce Sokoľ – zmeny a doplnky č. 5“ ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky