Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Územný plán obce Bukovec- zmeny a doplnky 02
24.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.10.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Bukovec- zmeny a doplnky 02“...
Územný plán obce Kokšov - Bakša
24.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.10.2017 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Kokšov - Bakša“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
17.10.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Stropkovská č.58 v Košiciach...
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
13.10.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517."...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli ZŠ Požiarnická 3 v Košiciach
13.10.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich v areáli ZŠ Požiarnická 3 v Košiciach...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
12.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.10.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
11.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017“...
Územný plán zóny Košice – Kavečany
11.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Kavečany“ ...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
05.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.10.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ MČ Košice - Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Staré mesto
05.10.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Československej armády č.8 v Košiciach(dvor)...
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a výzva
29.09.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže"K4 (1927)/ Košice - Barca - letisko - sklad LPL - SK/EZ/K4/1927. Výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Staré mesto
29.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na uliciach: Lomená č.16, Slovenskej Jednoty č.2 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1139, ul. Liptovská 11 v MČ Košice -Sever
27.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny na parc. č. 1139, ul. Liptovská 11, v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
25.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na ulici Dénešova č. 39 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6954/540, ul. Kalvária 101 v MČ Košice –
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6954/540, ul. Kalvária 101 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 2246, 3002, Jaltská 15, Exnárova 17, kat. ú
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2246 ul. Jaltská a parc. č. 3002 ul. Exnárova 17 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
18.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2792/59 k. ú. Južné mesto...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 04
12.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Hemerkova č.18 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12, v MČ Košice –
08.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1945, 1946/3, Palackého 12 v Košiciach ...
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
08.09.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s. ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky