Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a výzva pre združenia s právnou subjektivitou
04.05.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže a predloženého v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci schválenia návrhu plánu prác ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 410/2, ul. Sečovská 580/3, v MČ Košice
18.04.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 410/2, ul. Sečovská 580/3 v Košiciach...
Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
11.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ MČ Košice - Juh ...
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
04.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300“ MČ Košice – Ťahanovce...
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
30.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Zelené Grunty“ MČ Košice – Sídlisko KVP ...
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
27.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-Františkov Dvor“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ
24.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Orgovánová č.3 v Košiciach...
Územný plán obce Sokoľany
21.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.03.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľany“...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom
20.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .8265/10, ul. Ďumbierska v MČ Košice – Sev
13.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 8265/10, ul. Ďumbierska v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub krov : parc. č. 3074, Južná trieda 20-24, kat. územie Južné Me
09.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu krov : na parc. č. 3074, Južná trieda 20-24 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ
03.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1ks ihličnatej dreviny na ulici Kežmarská č.20 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
03.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Ovručská č.19 a 9 a Buzulucká č.13 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 998/1, Na Košarisku v MČ Košice – Pereš
01.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 998/1, Na Košarisku v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1338, ul. Olivova č. 18, v MČ Košice - Seve
01.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 1338, Olivová ul. č. 18 v Košiciach ...
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
27.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa23.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300“ MČ Košice –Ťahanovce, k.ú. Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2196,2199, 4096/45, 4096/47, 4073/152, ul. Ž
27.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2196,2199, 4096/45,4096/47, 4073/152 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na Južnej trieda 117 v Košiciach
27.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 17 ks drevín rastúcich na Južnej trieda 117 v Košiciach...
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
22.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky