Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Oznámenie termínu otvárania obálok
02.07.2018
Termín otvárania obálok 4.7.2018 o 9.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
18.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 09.07.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34 spojený s rekonštrukciou objektu. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Šebastovce / spracovateľ
04.06.2018
Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice- Šebastovce“ - spracovateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 11.06.2018 do 10:00 hod. ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 11.06.2018 do 13:00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchod. priestorov Historickej radnice
28.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesačného/ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
28.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
23.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
18.05.2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - majetkovopráv. usporiadanie pozemkov pre stavbu obchvatovej komunikácie ZOO - Kavečany
15.05.2018
Predmet zákazky: „Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie stavby „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 22.05.2018, do 10.00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Lorinčík
09.05.2018
Predmet zákazky: „Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018“ - spracovateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 18.05.2018, do 09.00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesač.) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
04.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.05.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obch. priestorov Historickej radnice
04.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.05.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Šebastovce
25.04.2018
Predmet zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce“ - obstarávateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 02.05.2018, do 09.00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice v Košiciach
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice
19.03.2018
Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 04.04.2018 do 08:00 hod....
Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice
15.03.2018
Dátum a miesto otvorenia dražby: 24.04.2018 o 9.00 hod. Termíny obhliadok:04.04.2018 a 11.04.2018 o 10.00 hod....Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky