Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
13.03.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do24.3.2017 (vrátane) do 12,00 hod....
Výzva na predloženie ponuky
02.03.2017
Názov predmetu zákazky: „Projektová dokumentácia pre stavbu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 10.03.2017 do 10:00 hod....
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
24.02.2017
Dobrovoľná dražba nehnuteľností na Kováčskej č. 4 - kotolňa súp. č. 3415 a pozemok registra C KN parc. č. 816/9 v k.ú. Stredné mesto Dátum otvorenia dražby: 27.3.2017 o 9.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach
08.02.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 23.2.2017 (vrátane) do 15,30 hod...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
30.01.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 9.2.2017 (vrátane) do 15,00 hod....
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
25.01.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ pre profesiu sochár v Úradnom vestníku verejného obstarávania... Súťaž návrhov bola zrušená - oznámenie zaslané dňa 15.03.2017...
Výzva na predloženie ponuky
12.01.2017
Názov predmetu zákazky: „Sociálne pohreby“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.01.2017 do 13:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
20.12.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 13.01.2017 (vrátane) do 12,00 hod...
Výzvy na predkladanie žiadostí na prenájom bytov na Baltickej a Golianovej ulici v Košiciach
15.12.2016
V bytovom dome na Baltickej ul. č. 18 a na Golianovej ul. č. 32, 33 sú voľné byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 3. februára 2017 do 14.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
08.12.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o.. - nebytové priestory v objekte na ul. Hlavná 59 v Košiciach. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 22.12.2016 (vrátane) do 15,30 hod...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
18.11.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o.. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 30.11.2016 (vrátane) do 15,30 hod....
Výzva na predloženie ponuky
10.11.2016
Názov predmetu zákazky: „PD stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ KVP stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 24.11.2016 do 10:00 h. ...
Výzva na predloženie ponuky
09.11.2016
Názov predmetu zákazky: „PD stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová - MČ Košice Západ stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.11.2016 do 10:00 h. ...
Výzva na predloženie ponuky
08.11.2016
Názov predmetu zákazky: „PD stavby: Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4_elokované pracovisko Turgenevova 38_MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 22.11.2016 do 10:00 h. ...
Výzva na predloženie ponuky
07.11.2016
Názov predmetu zákazky: „PD stavby: Rozšírenie kapacít MŠ Azovská, MČ Košice Nad Jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 21.11.2016 do 10:00 h. ...
Výzva na prejavenie predbežného záujmu o nájom sociálneho bytu vo vlastníctve mesta Košice v bytovom dome na ulici Sládkovičova 3 v Košiciach
17.10.2016
Mesto Košice pripravuje „Žiadosť o poskytnutie podpory (úveru) v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania" na rekonštrukciu bytového domu Sládkovičova 3, a preto zisťuje predbežný záujem občanov o nájom soc. bytov po ukončení rekonštrukcie...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
12.10.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o.. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.10.2016 (vrátane) do 15,30 hod.......
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
14.09.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o.. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 28.9.2016 (vrátane) do 15,30 hod....
Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul .č. 32, 33 v Košiciach
31.08.2016
V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 budú do 30.9.2016 odovzdané dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 7. októbra 2016 do 14.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy na remeselnícky dom pre hrnčiara na ul. Hrnčiarska 19, Košice - ZRUŠENÁ
19.08.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZRUŠUJE obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy na remeselnícky dom pre hrnčiara na ul. Hrnčiarska 19, Košice vyhlásenú 17.8.2016...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky