Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom majetku mesta Košice - umiestnenie reklamy v objekte Polikliniky Ťahanovce
07.06.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom majetku mesta Košice - na umiestnenie reklamy na plochu vstupného múru v objekte Polikliniky Ťahanovce. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 22.6. 2017 (vrátane) do 14,00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
07.06.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 22.6.2017 (vrátane) do 14:00 hod...
Výzva na predkladanie ponúk
01.06.2017
Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia predškolského zariadenia – Materská škola, Zuzkin park 2, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponúk je do: 12.06.2017 do 09:00 hod....
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
22.05.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ v Úradnom vestníku verejného obstarávania. Lehota na predkladanie návrhov je do 26.06.2017. do 10:00 h....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom majetku mesta Košice - umiestnenie reklamy v objekte Polikliniky Ťahanovce
16.05.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom majetku mesta Košice - na umiestnenie reklamy na plochu vstupného múru v objekte Polikliniky Ťahanovce. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 30.5. 2017 (vrátane) do 15,00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
16.05.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 30.5.2017 (vrátane) do 14:00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk
16.05.2017
Predmet zákazky: „Stavebné úpravy za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Palárikova v objekte ZŠ Masarykova 19/A v Košiciach". Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 24.05.2017, do 09.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
27.04.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.5.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení
20.04.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 04.05.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
12.04.2017
Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Zuzkin park 2, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponúk je do: 25.04.2017 do 10:00 hod. - Postup pre predmetnú zákazku bol zrušený...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
06.04.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 20.4.2017 (vrátane) do 15,00 hod...
Verejná súťaž: Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
15.03.2017
Mesto Košice vyhlásilo verejná súťaž – koncesiu na služby pod názvom: „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice". Oznámenie je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
13.03.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do24.3.2017 (vrátane) do 12,00 hod....
Výzva na predloženie ponuky
02.03.2017
Názov predmetu zákazky: „Projektová dokumentácia pre stavbu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 10.03.2017 do 10:00 hod....
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
24.02.2017
Dobrovoľná dražba nehnuteľností na Kováčskej č. 4 - kotolňa súp. č. 3415 a pozemok registra C KN parc. č. 816/9 v k.ú. Stredné mesto Dátum otvorenia dražby: 27.3.2017 o 9.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach
08.02.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 23.2.2017 (vrátane) do 15,30 hod...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
30.01.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 9.2.2017 (vrátane) do 15,00 hod....
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
25.01.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ pre profesiu sochár v Úradnom vestníku verejného obstarávania... Súťaž návrhov bola zrušená - oznámenie zaslané dňa 15.03.2017...
Výzva na predloženie ponuky
12.01.2017
Názov predmetu zákazky: „Sociálne pohreby“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.01.2017 do 13:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice
20.12.2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 13.01.2017 (vrátane) do 12,00 hod...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky