Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okien – Tajovského 9, Košice
05.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Výmena okien – Tajovského 9, 040 01 Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 11.09.2018, do 13:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Mapy cyklodopravných trás mesta Košice
31.08.2018
Názov predmetu zákazky Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 10.09.2018 do 10:00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne
23.08.2018
Názov predmetu zákazky: „Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 30.08.2018, do 9:00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - Košice, Považská ulica, stavebné úpravy parkoviska
22.08.2018
Názov predmetu zákazky: Košice, Považská ulica, stavebné úpravy parkoviska. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 04.09.2018 do 10:00 hod. ...
Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesačného/ nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
20.08.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 03.09.2018 (vrátane) do 14:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice
17.08.2018
Názov predmetu zákazky: „ Športovisko v škôlke – dodávka a montáž detského športového ihriska v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.08.2018 ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
31.07.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 14.08.2018 (vrátane) do 14:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Eurovelo 11
16.07.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce – výstavba nového úseku cyklistickej komunikácie“ pre stavbu „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“. ...
Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
13.07.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebné práce pre stavbu: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.07.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.16562@kosice.sk ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta
13.07.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 27.07.2018 (vrátane) do 12:00 hod.......
Oznámenie termínu otvárania obálok
02.07.2018
Termín otvárania obálok 4.7.2018 o 9.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
18.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 09.07.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34 spojený s rekonštrukciou objektu. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Šebastovce / spracovateľ
04.06.2018
Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice- Šebastovce“ - spracovateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 11.06.2018 do 10:00 hod. ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 11.06.2018 do 13:00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchod. priestorov Historickej radnice
28.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesačného/ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
28.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
23.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
18.05.2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - majetkovopráv. usporiadanie pozemkov pre stavbu obchvatovej komunikácie ZOO - Kavečany
15.05.2018
Predmet zákazky: „Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie stavby „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 22.05.2018, do 10.00 hod. ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky