Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Výzva na predkladanie ponúk - Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom
08.11.2018
Názov predmetu zákazky: Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom – oprava dilatácií. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 14.11.2018 do 10:00 hod....
Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesač.) nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
23.10.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.11.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Sociálne pohreby
22.10.2018
Názov predmetu zákazky: Sociálne pohreby Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.10.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.20459@kosice.sk ...
Výzva na predkladanie ponúk – Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
18.10.2018
Názov predmetu zákazky: „Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 24.10.2018 do 10:00 hod....
Výzva na predloženie ponuky - Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska a Bernolákova, Košice
08.10.2018
Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska, Bernolákova, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 12.10.2018 do 10:00 h....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnuteľný majetok mesta mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
04.10.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.10.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk – Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach
21.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.9.2018 do 10:00 hod....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
19.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 13:00 hod....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
19.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 28.09.2018 do 10:00 h. ---- TERMÍN SA PREDLŽUJE do 11.10.2018 do 10:00 h......
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
18.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 10:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 13:00 hod. –– TERMÍN SA PREDLŽUJE do 02.10.2018 do 13:00 h...
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 13:00 h....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
14.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 10:00 h. –-- TERMÍN SA PREDLŽUJE do 02.10.2018 do 10:00 h. ...
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
13.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 10:00 hod. ...
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
12.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 25.09.2018 do 10:00 h....
Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
10.09.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 24.09.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okien – Tajovského 9, Košice
05.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Výmena okien – Tajovského 9, 040 01 Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 11.09.2018, do 13:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Mapy cyklodopravných trás mesta Košice
31.08.2018
Názov predmetu zákazky Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 10.09.2018 do 10:00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne
23.08.2018
Názov predmetu zákazky: „Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 30.08.2018, do 9:00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - Košice, Považská ulica, stavebné úpravy parkoviska
22.08.2018
Názov predmetu zákazky: Košice, Považská ulica, stavebné úpravy parkoviska. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 04.09.2018 do 10:00 hod. ...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky